Hvor hard trening

Hvor hard trening. Lær hvordan du kan bestemme hvor hard og hvor mye trening du bør gjennomføre i løpet av en treningsuke.

Hvor hard trening du bør gjennomføre

Hvor hard trening du gjennomfører i løpet av en treningsuke kan bli helt avgjørende for din formutvikling som løper. Utfordringen for mange løpere er ikke for lite løpetrening med hard intensitet, snarere motsatt. Hvor hard trening du bør gjennomføre vil blant avhenge av flere faktorer.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvor hard trening du som løper bør gjennomføre hver uke.

Hvor mye hard trening i uka

Alle løpere uansett formnivå bør gjennomføre det meste av treningen med lav intensitet. Så mye som 80 av treningen i løpet av en uke bør bli gjennomført med denne intensiteten. Det betyr at en femtedel av treningen kan bli gjennomført med moderat til hard intensitet. Hva du skal trene med høy intensitet, og hvor hard denne treningen skal være, vil blant annet avhenge av hva du trener for. Trener du for en kortdistanse, kan det være at du trener mer eksplosiv, hard trening med maksimal intensitet. Trener du for å bli bedre for mellomdistanse eller langdistanse, kan det være at du har mindre hard trening. Sprintdistanser skiller seg ut med tanke på hard trening over anaerob trening. Det er i liten grad behov for hard trening med denne intensiteten når du trener for lenger distanser.

Hvor hard trening og hvor mye

Hard trening blir som regel gjennomført når du trener intervall, tempotrening eller motbakketrening. For å bestemme hvor hard denne treningen skal være, må du først ha klart for deg hvordan du vil balansere trening med moderat til hard intensitet. Av de 20 prosentene du bør gjennomføre med moderat til hard intensitet, bør ikke mer enn 5-10 prosent av disse være trening med hard intensitet. Hard trening i denne sammenhengen vil da være trening rundt anaerob terskel. Mange løpere har en tendens til å trene til de stuper, noe som er lite motiverende, og det å kjøre seg helt vil også gjøre deg mer sårbar for sykdom og skader. Når du gjennomfører hard trening, bør du gjøre det kontrollert. Treningen skal ikke være hardere enn at du har full kontroll på gjennomføringen.

Hvor hard trening for nybegynnere

Hvor mye hard trening nybegynnere skal gjennomføre, er viktig av flere grunner. Som nybegynner er kroppen ikke vant til belastningen den blir påført gjennom løping, og for mye hard trening kan føre til overbelastning, overtrening og skader. Fokuset for nybegynnere bør derfor ligge på å trene med lav nok intensitet, fordi selv en rolig joggetur kan være hard trening for nybegynnere. For å greie å trene med lav nok intensitet, bør nybegynnere om nødvendig veksle mellom å gå og jogge.

Hvor hard trening

Selv hard trening som utgjør bare 5 prosent av den totale treningsmengden i løpet av en uke, kan virke mye. Årsaker til det kan være at du trener for hardt når du gjennomfører hard trening, eller at du trener med moderat intensitet i treningsøkter der du egentlig skulle trent med lav intensitet. Mange løpere overser dette, og betydningen av at de trener for mye med for hard intensitet. Sluttsummen av hard trening gjennomført i løpet av en uke kan da bli alt for høy. Hvor mye og hvor hard trening du skal gjennomføre i løpet av en uke bør ta utgangspunkt i ditt formnivå og hvilken erfaring du har med løping fra før. Ha fokus på løpetrening med lav intensitet, og variere med trening med moderat til hard intensitet.

Relaterte artikler:

Hvor mye hard løpetrening i uka

Hvor ofte trene løping

Om forfatteren

Legg inn kommentar