Juridisk ansvarsfraskrivelse

GENERELL JURIDISK ANSVARSFRASKRIVELSE

Vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen (fra nå av kalt “Ansvarsfraskrivelse”) gjelder for denne nettsiden (https://spurt.no/).

Ved å gå inn på denne nettsiden og/eller bruke informasjonen gitt på eller via denne nettsiden, godtar du å være bundet av denne ansvarsfraskrivelsen. Hvis du ikke godtar vilkårene som er diskutert her, kan du ikke bruke denne nettsiden. I tilfelle konflikt mellom vilkårene og betingelsene for spesifikke produkter og tjenester og denne ansvarsfraskrivelsen, skal betingelsene som er spesifikke for slike produkter og tjenester gjelde.

BRUK AV DENNE NETTSIDEN

Informasjonen gitt på eller via denne nettsiden skal ikke brukes som en erstatning for noen form for råd. Beslutninger basert på denne informasjonen er for din egen regning og risiko.

Selv om Spurt.no forsøker å gi nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon, kan noe være feil eller utdatert. Spurt.no gir derfor ingen garantier eller representasjoner, uttrykte eller underforståtte, om hvorvidt informasjonen som gis på eller via denne nettsiden er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Spurt.no påtar seg dermed intet ansvar for nøyaktigheten av informasjonen på denne nettsiden.

Materialet på dette nettstedet leveres “som det er” og utgjør ingen garanti av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått. Spurt.no fraskriver seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Det inkluderer også alle uttrykte eller underforståtte garantier som oppstår fra enhver handel, bruk eller handelspraksis.

Spurt.no kan til enhver tid endre informasjonen på nettsiden, eller de nevnte produktene, uten varsel.

Spurt.no kontrollerer og vedlikeholder denne nettsiden fra Norge og gir ingen garanti for at informasjonen som gis på eller via denne nettsiden er passende eller tilgjengelig for bruk på andre steder. Hvis du bruker denne nettsiden fra andre steder, er du ansvarlig for å overholde gjeldende lokale lover.

Spurt.no representerer eller garanterer ikke at denne nettsiden fungerer uten feil eller avbrudd.

Bruk av denne nettsiden som kan hindre bruken av andre Internettbrukere som kan sette funksjonen til denne nettsiden i fare og/eller påvirke informasjonen gitt på eller via denne nettsiden eller den underliggende programvaren er ikke tillatt.