Effektive kortintervaller for Bergen City Marathon

Å trene kortintervaller kan være en effektiv måte å øke din aerobe kapasitet og takle temposkiftninger når du løper Bergen City Marathon. Lær hvordan!

Hva er kortintervaller?

Kortintervaller for Bergen City Marathon kan være periodevis løping med høy intensitet, med en varighet på alt fra 30 sekunder til 2-3 minutter. Pausene kan være tilsvarende halve tiden det tar å løpe intervallet eller kortere. Kortintervaller med høy intensitet kan bidra til å øke din aerobe kapasitet og utholdenhet, som kan gjøre at du greier å løpe raskere ved en gitt intensitet. Kortintervaller kan du gjennomføre gjennom hele treningsperioden når du trener for Bergen City Marathon, kanskje med en hovedvekt tidligere i treningsprogrammet ditt. Kortintervaller kan du trene progressivt ved at du øker intensiteten innenfor hvert intervall, og fra ett intervall til det neste.

Hvordan trene kortintervall for Bergen City Marathon

Ta utgangspunkt i eget formnivå for å bestemme hvor mange kortintervaller du skal løpe og med hvilken intensitet. Som vi var inne på tidligere, bør kortintervaller bli løpt progressivt. Da vil det være lettere å fordele kreftene gjennom hele treningsøkta, og effekten vil være bedre. Du reduserer også skaderisikoen dersom du løper kortintervall progressivt raskere, fordi kroppen får en gradvis tilvenning til økt belastning. Kortintervaller kan du trene ukentlig, men det vil være naturlig når du trener for Bergen City Marathon å ha gradvis økning i hvor lange intervaller du trener utover i den maratonspesifikke perioden. Periodiserer du treningsprogrammet ditt, kan du ha en hovedvekt av kortintervall i en tidligere fase av treningsprogrammet.

Relaterte artikler:

Effektiv intervalltrening for Bergen City Marathon

Hvordan trene for Bergen City Marathon

Om forfatteren

Legg inn kommentar