Intervalltrening for 5 km

Lær mer om hvordan du kan trene variert intervall med vekslende intensitet for å bli raskere på 5 km.

Trene intervaller for 5 km

Du kan gjennomføre intervalltrening for 5 km som kan øke din aerobe kapasitet og gjøre deg raskere og mer utholdende på distansen. Veksle mellom å trene progressive kortintervaller og langintervaller.

Progressiv intervalltrening for 5 km

Progressiv intervalltrening for 5 km gjør at kroppen får en gradvis tilvenning til økt belastning, noe som gjør at du kan få en bedre effekt ut av intervalltreningen og også redusere risikoen for skader. Når du trener intervaller for 5 km øker du intensiteten gradvis innenfor hvert intervall, og fra ett intervall til det neste. Å trene intervaller for 5 km på denne måten bidrar også til at du ikke trener for hardt, men har en jevn fordeling med lav, moderat og hard intensitet.

Kortintervall for 5 km

Kortintervall for 5 km kan være intervaller med en lengde på alt fra 15-120 sekunders varighet. Veksle mellom å løpe kortintervall i flate og kuperte løyper, og i motbakker. Følger du et treningsprogram, kan du ha en overvekt av kortintervall i en tidlig fase av treningsprogrammet, for å trene opp hurtighet.

Langintervall for 5 km

Langintervaller for 5 km kan være intervaller med en lengde på alt fra 2-5 minutter. Også for langintervaller kan du løpe dem i variert terreng. Langintervaller kan inngå i en senere fase av treningsprogrammet, hvis du periodiserer treningen din.

Intervalltrening for 5 km

Målet med intervalltrening for 5 km er at du skal løpe nær ditt aerobe kapasitet, for at du trene deg opp i å bli enda raskere ved en gitt intensitet. Ha som mål at farten på skal være lik eller helst raskere enn 5 km tempoet ditt. Intensiteten kan ligge rundt terskel, men ikke over din anaerobe terskel. Ha aktiv pause mellom hvert intervall når du gjennomfører intervalltrening for 5 km.

Relaterte artikler:

Intervalltrening for 5 km under 25 min

Intervalltrening for å løpe 10 km under 50 min

Om forfatteren

Legg inn kommentar