Intervalltrening for 5 km under 25 min

Intervalltrening for 5 km under 25 min. Lær mer om hvordan du kan gjennomføre intervalltrening for å greie å løpe 5 km under 25 min.

Trene intervall for 5 km under 25 min

Når du skal trene intervaller for å løpe 5 km under 25 minutter, kan du veksle mellom å løpe kortintervall og langtintervall. Utgangspunktet for intervalltreningen kan være ditt nåværende formnivå. Ideelt sett bør du løpe intervaller som er noe raskere eller rundt hastigheten du må holde for å løpe distansen på ønsket tid, men for at du skal løpe intervaller med riktig fart og intensitet, bør du gjennomføre et testløp for å se hvor raskt du greier å løpe 5 km. La dette være utgangspunkt for raskt du skal løpe intervallene.

Bruke VDOT kalkulator for bestemme fart på intervaller

Velg ‘VDOT kalkulator’ i RunCulator under, og legg inn tiden du brukte på å gjennomføre 5 km.

En VDOT kalkulator tar utgangspunkt i hvor raskt du greier å løpe en distanse, og kan estimere hvor raske intervaller du kan gjennomføre. Hvis du gjennomfører et testløp der du løper 5 km på 26 minutter, ser du med hvilken fart du kan gjennomføre intervaller under ‘Hastighet på trening’. Oversikten viser at du kan gjennomføre 400 meter intervaller på 2:02, og sprintintervaller på 200, 300 og 400 meter på henholdsvis 57, 1:25 og 1:54. Under ‘Terskeltrening’ finner du fart du kan løpe på lenger intervaller. I dette eksemplet kan du løpe 800 og 1000 meter på henholdsvis 4:26 og 5:33 (artikkelen fortsetter under kalkulatoren).

Test ut og trene med en fart som er i samsvar med intensitet

Du må teste ut farten du får ved å bruke VDOT kalkulatoren, for å finne ut om dette er riktig intensitet på intervalltreningen du skal gjennomføre. Intervalltrening vil normalt være trening med moderat til hard intensitet, og hvor hardt du løper intervallene bør gjenspeiles i hvor lange pauser du tar mellom hvert intervall. Jo hardere du løper intervallene, jo lenger pauser.

Relaterte artikler:

VDOT kalkulator

VDOT – ditt magiske nummer

Om forfatteren

Legg inn kommentar