Hva er normal BMI for kvinner

BMI er et uttrykk for vekt i forhold til høyde og er lik vekten delt på kvadratet av høyden. Bruk en BMI kalkulator for å finne ut hva som er normal BMI for kvinner. Hva er normal BMI for kvinner?

Normal BMI

BMI står for Body Mass Index, og det er en vanlig metode for å vurdere om en persons vekt er i et sunt område i forhold til høyden. Normal BMI varierer avhengig av alder, kjønn og kroppsbygning, men generelt regnes BMI mellom 18,5 og 24,9 som normalt.

Her er en oversikt over BMI-kategorier:

  • Undervektig: BMI under 18,5
  • Normal vekt: BMI mellom 18,5 og 24,9
  • Overvektig: BMI mellom 25 og 29,9
  • Fedme: BMI på 30 eller høyere

BMI er imidlertid ikke alltid en nøyaktig indikator på helse, og det er viktig å vurdere andre faktorer som kroppssammensetning, muskelmasse og livsstilsfaktorer som kosthold og fysisk aktivitet. Personer med høy muskelmasse, for eksempel idrettsutøvere, kan ha en høy BMI uten å være overvektige eller ha helseproblemer, mens personer med en høy andel kroppsfett kan ha en normal BMI, men likevel være i risikosonen for helseproblemer.

Hvis du er usikker på om din BMI er normal og ønsker å vurdere din totale helse, er det best å konsultere en lege eller ernæringsfysiolog for en fullstendig evaluering og anbefalinger.

BMI skala kvinner

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastsatt grenseverdier for BMI (Body Mass Index eller KMI (Kroppsmasseindeks))hos voksne. BMI er et uttrykk for vekt i forhold til høyde og er lik vekten delt på kvadratet av høyden. Eksempelvis vil en person som måler 190 cm og som veier 90 kg få BMI på 90/1,9 x1,9 = 90/3,61 = 24,9 kg/m2.

Kroppsmasseindeks (KMI)

En person som er 180 cm vil ha en idealvekt som ligger i området 60-82 kg, og være overvektig i området fra 83-97 kg. Høyere vekt enn dette blir definert som forskjellige grader av fedme.

Relatert: BMI og idealvekt for menn

BMI tabell for kvinner

Verdens helseorganisasjon har gjort følgende vurderinger av sammenhengen mellom BMI (kg/m2) og helse for voksne, uansett alder og kjønn:

KlassifiseringBMISykdomsrisiko
Undervekt18,4 eller lavereLav for diabetes, økt for andre helseproblemer
Normalvekt18,5-24,9Lav
Overvekt25,0-29,9Økt for diabetes
Fedme, grad 130-34,9Økt for diabetes
Økt dødelighet
Fedme, grad 235-39,9Høy risiko for flere helseproblemer
Økt dødelighet
Fedme, grad 340,0 eller høyereYtterligere økt helserisiko

Relatert: Hva du må gjøre for å få en lavere BMI

Vektkalkulator for å beregne BMI og idealvekt

Med BMI kalkulator kan du enkelt regne ut normal BMI for kvinner, I tillegg estimerer kalkulatoren din idealvekt og hvor mange kalorier du trenger i løpet av en dag for å opprettholde vekten. Kalkulatoren tar også med beregningen hvilket aktivitetsnivå du holder i løpet av en dag.

Legg inn alder, kjønn, vekt og høyde for å beregne hva som er normal BMI og idealvekt for kvinner.

Relatert: Hvor mye må du trene for å gå ned 1 kg

Om forfatteren

Legg inn kommentar