HØSTTURER!

OPPTIL 40%

RABATT!


OPPTIL 40% PÅ KONDISJONS

APPARATER!

DU SPARER

KR 6000,-

Hva er normal BMI for kvinner

BMI er et uttrykk for vekt i forhold til høyde og er lik vekten delt på kvadratet av høyden. Bruk en BMI kalkulator for å finne ut hva som er normal BMI for kvinner.

BMI skala kvinner

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastsatt grenseverdier for BMI (Body Mass Index eller KMI (Kroppsmasseindeks))hos voksne. BMI er et uttrykk for vekt i forhold til høyde og er lik vekten delt på kvadratet av høyden. Eksempelvis vil en person som måler 190 cm og som veier 90 kg få BMI på 90/1,9 x1,9 = 90/3,61 = 24,9 kg/m2.

Kroppsmasseindeks (KMI)

En person som er 180 cm vil ha en idealvekt som ligger i området 60-82 kg, og være overvektig i området fra 83-97 kg. Høyere vekt enn dette blir definert som forskjellige grader av fedme.

BMI tabell for kvinner

Verdens helseorganisasjon har gjort følgende vurderinger av sammenhengen mellom BMI (kg/m2) og helse for voksne, uansett alder og kjønn:

KlassifiseringBMISykdomsrisiko
Undervekt18,4 eller lavereLav for diabetes, økt for andre helseproblemer
Normalvekt18,5-24,9Lav
Overvekt25,0-29,9Økt for diabetes
Fedme, grad 130-34,9Økt for diabetes
Økt dødelighet
Fedme, grad 235-39,9Høy risiko for flere helseproblemer
Økt dødelighet
Fedme, grad 340,0 eller høyereYtterligere økt helserisiko

BMI kalkulator for å beregne BMI og idealvekt

Med BMI kalkulator kan du enkelt regne ut normal BMI for kvinner, I tillegg estimerer kalkulatoren din idealvekt og hvor mange kalorier du trenger i løpet av en dag for å opprettholde vekten. Kalkulatoren tar også med beregningen hvilket aktivitetsnivå du holder i løpet av en dag.

Legg inn alder, kjønn, vekt og høyde for å beregne hva som er normal BMI og idealvekt for kvinner.

Relaterte artikler:

Hva du må gjøre for å få en lavere BMI

Hvor mye må du trene for å gå ned 1 kg

Om forfatteren

Legg inn kommentar

Av Spurt

HØSTTURER!

OPPTIL 40% RABATT!