Høyere puls enn vanlig under trening

Høyere puls enn vanlig under trening. Lær mer om mulige årsaker til at du har høyere puls enn vanlig når du trener.

Høyere puls enn vanlig

Noen ganger kan det være at pulsen er høyere enn vanlig når du gjennomfører trening, og det vil være viktig å finne de bakenforliggende årsakene til for høy puls. Det kan være at du er eller har vært syk. Det kan også være at dagsformen ikke er bra, at du er tung eller stiv i beina, som gjør at kroppen må jobbe hardere for å utføre arbeid som vanligvis går lettere.

I denne artikkelen vil du lære om mulige årsaker til at pulsen er høyere enn vanlig, og hva du kan gjøre i slike tilfeller.

Finn din makspuls

Selv om det fint går an å trene uten pulsmåling, vil det i tilfeller hvor pulsen avviker fra det som er normalt være nyttig å ha en enkel pulsmåler. Vurdere derfor å gå til anskaffelse av en slik en.  For å beregne dine pulssoner, må du vite makspulsen, og det kan du gjøre enkelt ved å bruke denne formelen: 211 – (0,64 * alder) (CERG, NTNU). Denne formelen har et avvik på +- 11 slag per minutt, så det er viktig at du prøver deg frem for å finne riktig makspuls for deg. For en mer nøyaktig måling av makspuls, får du gjort det på et treningssenter eller andre steder som utfører denne type testing.

Pulssoner du kan bruke når du trener

Oversikten nedenfor vil hjelpe deg med å skille de tre sonene fra hverandre.

  • Maksimal intensitet: Sone 5: 156-180 (87-100 prosent)
  • Hard intensitet: Sone 4: 144-156 (80-87 prosent)
  • Moderat intensitet: Sone 3: 126-144 (70-80 prosent)
  • Lav intensitet: Sone 2: 108-126 (60-70 prosent)
  • Svært lav intensitet: Sone 1: 90-108 (50-60 prosent)

Olympiatoppen opererer med enda flere soner, og hvilken intensitet innenfor sonene vil også variere. Det spiller mindre rolle, bare du sørger for å ha en 80-20 fordeling, der du gjennomfører 80 prosent av treningen med lav intensitet, og resterende 20 prosent med moderat til hard intensitet.

Høyere puls kan være et tegn på at noe er galt

For høy puls kan være et tegn på at noe er galt, men ikke nødvendigvis. Ofte vil du merke avvik i pulsen når du gjennomfører trening med lav intensitet. Du vil merke at det er mer krevende å trene enn vanligvis når du trene med lav intensitet, og pulsen kan være 10-15 slag i minuttet høyere enn normalt.

Hva som kan være årsaker til at pulsen er høyere enn normalt

Prøv å finne mulige årsaker til at pulsen er høyere. Er du syk eller har du nettopp vært syk? Har du sykdom i kroppen, eller har nettopp vært igjennom en sykdomsperiode, kan det være en årsak til for høy puls. Andre årsaker kan være at du er sliten eller er at muskulaturen ikke er fullstendig restituert etter trening du har gjennomført tidligere. Det kan føre til at kroppen må bruke mer energi på arbeid normalt ikke vil kreve det, og pulsen vil bli høyere. Har du hatt et opphold i treningen over en periode, kan det også føre til at pulsen er høyere enn vanlig. Dette er helt normalt, fordi perioden du ikke har trent kan ha ført til at formnivået har blitt dårligere, og når du gjennomfører samme type arbeid som før du hadde opphold i treningen, vil det føre til høyere puls.

Restitusjon når du har høyere puls enn vanlig under trening

Restitusjon er det beste tiltaket du kan iverksette når du har høyere puls enn vanlig på grunn av sykdom. Som hovedregel bør du ikke trene når du er syk, men la immunforsvaret få ro til å jobbe sykdommen ut av kroppen. Har du høyere puls enn vanlig i etterkant av sykdom, eller som følge av at du har hatt et opphold i treningen, bør du ha gradvis økning i treningsmengde og intensitet, for å komme gradvis tilbake til nivået du var på før du ble syk eller hadde opphold i treningen.

Relaterte artikler:

Trene med sår hals

Løping og forkjølelse

Om forfatteren

Legg inn kommentar