HØSTTURER!

SPAR OPPTIL 40% FØR DET ER FOR SENT


VDOT pulssoner

Lær mer om hvilken pulssoner du kan trene etter med VDOT, og hvor mye og med hvilken intensitet du kan trene innenfor de forskjellige sonene.

Trening med lav intensitet

Trening med lav intensitet kan bli gjennomført med en intensitet som ligger mellom 65-79 prosent av makspuls. Målet bør være å ikke trene hardere enn at du kan snakke vanlig mens du løper. Varighet på trening med denne intensiteten kan være 30-210 minutter, og kan utgjøre 70-80 prosent av den totale treningsmengden i løpet av en uke.

Tempotrening

Tempotrening kan være trening som blir utført med 90 prosent av makspuls. Intensiteten kan på treningen kan være komfortabel hard, som gjør at du kan løpe over lenger tid med denne intensiteten. Varighet på treningen kan være alt fra 15-60 minutter og kan utgjøre 5-10 prosent av den totale treningsmengden i løpet av en uke.

Terskeltrening

Terskeltrening kan bli utført med 88-90 prosent av makspuls, med en varighet på maksimalt 20 minutter. Terskeltrening kan utgjøre 3-5 prosent av den totale treningsmengden i løpet av en uke.

Intervalltrening

Intervalltrening kan bli gjennomført med en intensitet på 98-100 prosent av makspuls, med en varighet på maks 5 minutter på et intervall. Intervalltrening kan utgjøre 8 prosent av den totale treningsmengden i løpet av en uke.

Sprintintervaller

Sprintintervaller kan bli utført med en intensitet på 95-100 prosent av makspuls, med en varighet på maksimalt 2 minutter. Sprintintervaller kan utgjøre 2 prosent av den ukentlige treningsmengden .

VDOT pulssoner

Selv om pulssonene for terskeltrening, intervalltrening og sprintintervaller ligger veldig høyt. Sprintintervaller skal bli utført med maksimal intensitet og lange pauser. Sprintintervaller er den eneste av disse treningsformene som skal kjøres over anaerob terskel. For øvrig trening skal du ikke trene over anaerob terskel. Tilpasse intensiteten deretter. Hvis du kjenner at du stivner når du trener, tempo, terskel eller intervall, løper du mest sannsynlig med for hard intensitet. Når det er sagt, så er det ikke til å stikke under en stol at tempotrening, terskeltrening og intervalltrening er hard trening. Sørg derfor for å ha lange nok pauser, slik at du henter deg inn igjen tilstrekkelig før neste fartsøkning.

Relaterte artikler:

Hva er VDOT?

VDOT – ditt magiske nummer

Om forfatteren

Legg inn kommentar

HØSTTURER!

SPAR OPPTIL 40%

Ultra Omega 3 er den ferskeste og reneste norske lakse-omega 3 som finnes på markedet