20-50% RABATT!OPPTIL 50%

PÅ ALT AV BRILLER, SKO, SEKKER OG TURFAVORITTER!

HØSTKUPP!

Utmattelse etter kyssesyken

Mens de fleste vet om mononukleose, eller kyssesyken, som rammer tenåringer og unge voksne, er det mange som ikke vet at er en sammenheng mellom kyssesyken og kronisk utmattelsessyndrom.

Nå gir ny forskning som fulgte studenter som ikke hadde kyssesyken ennå (selv om noen fikk det etter studien startet) lys over risikofaktorene som kan utløse kronisk utmattelsessyndrom for noen mennesker.

Et problem er at fordi det er så mange forskjellige årsaker som kan føre til denne svært svekkende sykdommen, er det litt vanskelig å forstå hva som er noen av faktorene som kan være predisponerende eller til og med utløse sykdommen.

Mononukleose er nesten alltid forårsaket av Epstein-Barr-viruset, og de fleste studenter kommer seg innen en til seks uker, sa forskerne. Men mono er ikke den eneste årsaken til det som også kalles ME / CFS, som står for myalgisk encefalomyelitt / kronisk utmattelsessyndrom.

Hver student gjennomførte flere atferds- og psykologiske undersøkelser. De ga også prøver av serum, plasma og hvite blodlegemer. Av 4500 studenter fikk 238 (litt over 5%) mononukleose. Rundt 55 (23% av studentene med mono) oppfylte kriteriene for ME / CFS seks måneder senere, sa forfatterne av studien. Tjue av dem (8%) hadde alvorlig ME / CFS.

Forskerne oppdaget at personer som utviklet ME / CFS hadde flere fysiske symptomer og immunforstyrrelser ved baseline. Deltakerne startet ikke med flere psykologiske symptomer, som stress, depresjon, angst eller unormal mestring. Det viser seg at resultatene våre antyder at de mer psykiatriske variablene ikke var prediktorer for hvem som ble mono og ble syk og hvem som ble mono og ikke ble syk.

Dette er et tilbakevendende problem, dessverre i medisin, hvis det er en sykdom som vi ikke forstår årsaken til, spesielt hvis den rammer kvinner, er antagelsen at sykdommen er relatert til personens personlighet eller til noen psykiatrisk eller psykologisk årsak.

Relaterte artikler:

Hvor lenge varer kyssesyken

Kyssesyken trening

Om forfatteren

Nytt sosialt nettverk for skilte og single foreldre


INNSPURT!

Av Spurt

HØSTKUPP!

20-50% RABATT!

OPPTIL 70%

RABATT!

HØSTKUPP!

20-50% RABATT!

INNSPURT!

20-50% RABATT!