Unormalt støl etter trening

Lær mer om hvordan du skal tolke smerter eller stølhet i muskulaturen, for å vite mer om hvorvidt du skal trene eller restituere.

Støl etter trening

Det er helt normalt at du kan være stiv og støl etter trening, og spesielt dersom du har drevet med en aktivitet du ikke er vant med. Det er likevel god grunn til at du tar signalene kroppen gir deg på alvor, og stølhet etter trening er et begynnende tegn på overbelastning av muskulaturen. Selv om det er ikke farlig å trene når du er stiv og støl, kan det å trene på belastet muskulatur føre til et akkumulert behov for restitusjon, og på sikt kan det i verste fall føre til skader. Det kan også diskuteres hvilken kvalitet du har på treningen når du trener når du er støl.

Smerter eller stølhet?

Det er viktig at du prøver å skille mellom smerter og stølhet i muskulaturen, noe som kan være vanskelig å avgjøre. Smerter i muskulaturen kan i verste fall være en langt framskreden skade, siden vi vet at skader kan komme snikende over et lenger tidsrom, uten at du er klar over det. Er du vant med å trene, vil du nok kunne skille greit mellom smerter og stølhet, men er du usikker, kan du følge med på om ubehaget går over av seg selv eller vedvarer. Uansett bør du ta deg noen hviledager for å hvile muskulaturen.

Årsaker til at du er unormalt støl etter trening

Det kan være flere årsaker til at du er unormalt støl etter trening, og den kanskje vanligste årsaken er at du har et akkumulert behov for restitusjon, noe som kan ha bygd seg opp over tid. En annen årsak kan være at du har belastet muskelgrupper du ikke bruker mye, og blir stål av den grunn. Mye hard trening kan også føre til at du blir mer støl enn vanlig etter trening. Som vi har vært inne på tidligere, kan det være en skade, og hvis du er usikker på det bør du få sjekket om det hos en spesialist på idrettsmedisin.

Unormalt støl etter trening

Lytt til kroppen, og når du er unormalt støl etter trening, er det et tydelig tegn på overbelastning. Med tanke på forebygging av skader, bør du gjennomføre lett trening, eller ta en hviledag eller to, slik at stølheten avtar. Hvis denne stølheten er tilbakevendende, og sitter i spesifikke deler av muskulaturen, bør du få det sjekket opp av spesialist på idrettsmedisin.

Relaterte artikler:

Trening når du er støl

Jogge når man er støl

Om forfatteren

Legg inn kommentar