Treningsprogram halvmaraton under 1.35

Treningsprogram for å løpe halvmaraton under 1 time og 35 minutter. Lær mer om treningsmetoder for å trene opp din fart og utholdenhet.

Løpe halvmaraton under 1.35

Å løpe halvmaraton under 1 time og 35 minutter betyr at du må holde en gjennomsnittsfart på omtrent 4:30 per km. Det greier du med et variert løpeprogram som effektivt trener opp din fart og utholdenhet for distansen.

I denne artikkelen vil du få lære mer om treningsmetoder som gjør det mulig for deg å løpe halvmaraton på 1.35. Artikkelen munner ut i et 16 ukers treningsprogram som sørger for at du får løpetreningen som er nødvendig for å nå tidsmålet ditt på halvmaraton.

Hva du bør trene for å løpe halvmaraton under 1.35

For å nå målet tidsmålet ditt bør du kombinere kondisjonstrening og fartstrening når du trener til halvmaraton. Utholdenhetstreningen har som mål å bygge opp din aerobe kapasitet, og venne kroppen til belastningen det er å være på beina i 21,1 km. Fartstreningen skal sørge for at du greier å holde et tempo som gjør det mulig å løpe halvmaraton på 1 time og 35 minutter.

Det finnes flere måter du kan trene løping for å forbedre din kondisjon og fart til halvmaraton.

Kjernen i kondisjonstreningen vil være rolig løping, og lengden på disse løpeturene vil variere. Rolig løping i forbindelse med restitusjonstrening i etterkant av harde treningsøkter skal være korte og med lav intensitet. Rolige langturer er viktige for å øke fettforbrenningen, trene opp utholdenhet, og venne kroppen til belastningen det er å være på beina over et lengre tidsrom.

De rolige, lange løpeturene er kanskje den viktigste løpetreningen du gjennomfører som en del av treningsopplegget til halvmaraton.

For å trene opp fart til halvmaraton vil intervalltrening være effektiv løpetrening, der hovedfokuset bør ligge på langintervaller. Tempotrening i halvmaratonfart er en fin måte å simulere farten du tenker å holde i konkurransen. Terskeltrening gjennom å løpe intervaller og tempo vil effektivt øke din aerobe kapasitet, som gjør deg i stand til å løpe raskere uten at løpingen går over anaerob terskel.

Progressiv løping er effektiv trening for å venne deg til å løpe med hard intensitet, og trener deg også opp i å disponere kreftene ut gjennom hele løpet.

Hvordan trene for å løpe halvmaraton under 1.35

For å ha full oversikt over med hvilken intensitet du løper, kan du trene etter intensitetssoner. For å få kontroll over dine intensitetssoner må du vite makspulsen. En enkel måte å finne makspulsen på er å trekke alder fra 220. Dette er en enkel, men unøyaktig metode for å finne makspulsen. For et mer nøyaktig mål kan du teste makspulsen på et treningssenter eller andre steder som utfører denne type tester.

Nedenfor finner du eksempel på intensitetssoner med utgangspunkt i en makspuls på 180.

Intensitetssoner

Sone 1: Hjertefrekvens: 90-108. 50-60% av makspuls.

Sone 2: Hjertefrekvens: 108-126. 60-70% av makspuls.

Sone 3: Hjertefrekvens: 126-144. 70-80% av makspuls.

Sone 4: Hjertefrekvens: 144-156. 80-87% av makspuls.

Sone 5: Hjertefrekvens: 156-174.  87-97% av makspuls.

KAMPANJER HOS MILRAB |

Sone 1-2 vil i denne oversikten være løpetrening med lav intensitet. Rolig løping og restitusjonstrening er eksempel på løpetrening i sone 1-2. Trening i sone 3 vil være løping med moderat intensitet. Eksempel på løpetrening med moderat intensitet er progressiv løping og fartslek. Trening i sone 4-5 vil være løping med høy intensitet. Intervalltrening og tempotrening er eksempel på løping i sone 4.

For halvmaraton vil det ikke være aktuelt å trene i sone 5. Løpetrening i denne sonen vil være mer aktuelt for sprintøvelser.

Du må teste ut med hvilken fart du løper innenfor de forskjellige sonene, og utover i løpeprogrammet er målet at farten du er i stand til å holde innenfor de forskjellige treningssonene skal øke.

Det er viktig at du holder deg innenfor de bestemte sonene når du trener løping med høy, moderat og lav intensitet. Å trene med moderat eller høy intensitet, når du egentlig skal trene med lav intensitet, øker risikoen for overbelastning eller skader.

16 ukers treningsprogram for å løpe halvmaraton under 1.35

Treningsprogrammet er satt sammen på en måte som balanserer løpetrening med lav, moderat og høy intensitet. Hovedvekten ligger på trening med lav intensitet. I uke 4 og 8 er det gått noe ned på treningsmengde og intensitet, for at du skal få nok restitusjonstid. De to siste ukene trappes det ned noe på treningsmengde, for å spisse formen inn mot halvmaraton.

Husk å tilpasse treningsmengde og intensitet etter ditt formnivå.

Uke 1

Mandag

Rolig løping i 45 minutter. Avslutt med 5 fartsøkninger.

Onsdag

Oppvarming i 15 minutter. 5×400 meter intervall i sone 4, med 90 sekunder pause mellom hvert intervall. Løpe ned 10 minutter avslutningsvis.

Fredag

Rolig løp i 35 minutter.

Søndag

KAMPANJER HOS MILRAB |

Rolig langtur, 60 minutter.

Uke 2

Mandag

Rolig løping i 45 minutter. Avslutt løpingen med 5 korte fartsøkninger.

Onsdag

Varm opp i 15 minutter. 5×800 meter intervall i sone 4, 90 sekunder pause mellom hvert intervall. Jogge ned 10 minutter avslutningsvis.

Fredag

Rolig løping i 40 minutter.

Søndag

Rolig langtur, 60 minutter.

Uke 3

Mandag

Oppvarming 15 minutter. 2×6 minutters tempotrening i sone 4, med 2 minutters pause mellom hvert tempointervall. Løp ned 10 minutter avslutningsvis.

Onsdag

Rolig løp i 45 minutter. Avslutt med 5 fartsøkninger.

KAMPANJER HOS MILRAB |

Fredag

Tredelt progressiv løping. Oppvarming i 15 minutter, som er første del av den progressive løpingen. Følg opp med 15 minutter løping med moderat intensitet (sone 3) og avslutt med 15 minutter med moderat til høy intensitet (sone 3-4). Løpe ned 10 minutter avslutningsvis.

Søndag

Rolig langtur, 60 minutter.

Uke 4

Tirsdag

Rolig løping i 45 minutter. Avslutt med 5 fartsøkninger.

Torsdag

Rolig løp i 35 minutter. 5 fartsøkninger avslutningsvis.

Søndag

Rolig langtur, 60 minutter.

Uke 5

Mandag

Oppvarming i 15 minutter. 5×1000 meter intervalltrening i sone 4, med 90 sekunder pause mellom hvert intervall. Jogg ned i 10 minutter avslutningsvis.

Onsdag

Rolig løp i 45 minutter. 5 fartsøkninger avslutningsvis.

Fredag

Oppvarming i 15 minutter. 7×400 meter intervall i sone 4, med 90 sekunder pause mellom hvert intervall. Jogge ned 10 minutter avslutningsvis.

Søndag

Rolig langtur i 70 minutter.

Uke 6

Mandag

Oppvarming i 15 minutter. 6×800 meter intervalltrening, med 90 sekunders pause mellom hvert intervall. Løpe ned i 10 minutter avslutningsvis.

Onsdag

Rolig løp i 45 minutter.

Fredag

Oppvarming 15 minutter. 3×5 minutters tempotrening i sone 4, med 2 minutters pause mellom hvert tempointervall. Løp ned 10 minutter avslutningsvis.

Søndag

Rolig langtur, 70 minutter.

Uke 7

Mandag

Oppvarming i 15 minutter. Pyramideintervaller. Løp 800 meter, 1000 meter, 1200 meter, 1000 meter 800 meter, med 90 sekunders pause mellom hvert intervall. Hold høyere fart jo kortere distansen er. Løpe ned 10 minutter avslutningsvis.

Onsdag

Rolig løp i 40 minutter.

Fredag

Todelt progressiv løping. Progressiv løping i 30 minutter med lav intensitet. Løp deretter 30 minutter med moderat intensitet (sone 3). Jogg ned 10 minutter avslutningsvis.

Søndag

Langtur, 75 minutter.

Uke 8

Tirsdag

Rolig løping i 60 minutter. Avslutt med 5 fartsøkninger.

Torsdag

Rolig løp i 35 minutter.

Søndag

Rolig langtur, 70 minutter.

Uke 9

Mandag

Oppvarming i 15 minutter. 10×400 meter intervall i sone 4, med 90 sekunder pause mellom hvert intervall. Jogge ned 10 minutter avslutningsvis.

Onsdag

Rolig jogg i 35 minutter.

Fredag

45 minutter fartslek. Etter oppvarmingen legger du inn 10 fartsøkninger på alt fra 1 til 4 minutter. Legg inn rolig løping i mellom fartsøkningene.

Søndag

Rolig langtur, 80 minutter.

Uke 10

Mandag

Oppvarming i 15 minutter. 5×800 meter intervalltrening i sone 4, med 90 sekunder pause mellom hvert intervall. Løpe ned i 10 minutter avslutningsvis.

Onsdag

Rolig løping i 35 minutter.

Fredag

Oppvarming i 15 minutter. 6×1000 meter intervall i sone 4, med 90 sekunder pause mellom hvert intervall. Jogge ned 10 minutter avslutningsvis.

Søndag

Rolig langtur, 80 minutter. Øk progressivt til du når sone 4 de siste 10 minuttene.

Uke 11

Mandag

Rolig løping i 30 minutter.

Onsdag

Oppvarming i 15 minutter. 4×1500 meter intervall i sone 4, med 3 minutter pause mellom hvert intervall. Løpe ned i 10 minutter avslutningsvis.

Fredag

Rolig løping i 35 minutter.

Søndag

Rolig langtur, 75 minutter.

Uke 12

Mandag

Oppvarming 15 minutter. Tempotrening. Løp 3×6 tempo i sone 4, med 2 minutters pause mellom hvert tempointervall. Jogg ned 10 minutter avslutningsvis.

Onsdag

45 minutter rolig løping. Avslutt med 5 fartsøkninger.

Fredag

Oppvarming 15 minutter. 10×400 meter intervall i sone 4, med 1 minutt pause mellom hvert intervall. Løpe ned 10 minutter avslutningsvis.

Søndag

Rolig langtur, 90 minutter.

Uke 13

Mandag

Todelt progressiv løping. Rolig løping i 20 minutter, som utgjør første del av den progressive løpingen. Avslutt med 20 minutter moderat intensitet (sone 3). Jogge ned 10 minutter avslutningsvis.

Onsdag

35 minutter rolig løping.

Fredag

Oppvarming 15 minutter. 7×800 meter intervall i sone 4, med 90 sekunder pause mellom hvert intervall. Jogg ned i 10 minutter avslutningsvis.

Søndag

Rolig langtur i 75 minutter.

Uke 14

Mandag

Rolig oppvarming i 15 minutter. Tempotrening. 3×8 minutters tempointervaller i halvmaratonfart, med 3 minutters pause mellom hvert tempointervall. Løpe ned 10 minutter til slutt.

Onsdag

Rolig løping i 35 minutter.

Fredag

Rolig oppvarming i 15 minutter. 6×400 meter intervall i sone 4, med 1 minutts pause mellom hvert intervall. Jogge ned i 10 minutter.

Søndag

Rolig langtur, 90 minutter. Øk farten til komfortabelt hardt de siste 15 minuttene.

Uke 15

Mandag

Hvile.

Onsdag

Oppvarming 15 minutter. Tempotrening, 2×6 minutter i halvmaratonfart, med 3 minutter pause i mellom hvert tempoløp.

Fredag

Hvile.

Søndag

Rolig løp, 60 minutter. Øk farten moderat de siste 10 minuttene av turen.

Uke 16

Mandag

Hvile.

Onsdag

30 minutter rolig løp. Avslutt med 5 fartsøkninger.

Fredag

15 minutter rolig løping. Avslutt med 4×200 meter intervaller i moderat tempo. Lange pauser mellom hvert intervall.  Denne økta kjører du for å holde beina «våkne» dagen før løpet.

Lørdag

Halvmaraton. La farten komme til deg. Løp roligere enn det du føler for i starten, og prøv å holde jevn fart utover gjennom hele løpet.

Restitusjon og trening i etterkant av løpet

Hvor lang tid du bruker på å restituere etter et halvmaraton vil blant annet avhenge av hvor tøft løpet har vært for deg, og hvor fort du restituerer. Du bør ha minst 2-3 dagers hvile etter løpet, til du føler at beina begynner å friskne til igjen.

Deretter kan du starte opp igjen med restitusjonstrening i sone 1. Sørg for å ha nok av hviledager mellom treningsøktene de to første ukene etter løpet. Denne løpetreningen bør ha lav intensitet.

Etter 2 uker kan du gå over til å trene som normalt.

Evaluering av treningsopplegget for halvmaraton

Evaluering i etterkant av løpet er viktig for å få klarlagt hva som fungerte bra, og hva som kunne vært gjort bedre. Disse erfaringene tar du med deg videre når du skal gjennomføre nye løpeprogram for halvmaraton senere.

Relaterte artikler:

Hvordan nybegynnere kan trene for å løpe et raskere halvmaraton

Hvordan trene intervaller når du skal løpe halvmaraton

Om forfatteren

Legg inn kommentar