Treningsprogram for å løpe halvmaraton

Løpeprogram for deg som skal trene til halvmaraton. Lær hvordan du skal trene opp utholdenhet og fart for å løpe ditt beste halvmaraton.

Trene til halvmaraton

Dersom du virkelig ønsker utfordringer som løper, er halvmaraton en fin distanse å ta løpingen et stort steg videre. Distansen som er på drøyt 21 kilometer krever at du er godt forberedt, selv om målet ditt «bare» er å fullføre halvmaraton.

I denne artikkelen vil du lære hvordan du kan trene for å komme i form til halvmaraton, slik at du får en best mulig opplading til halvmaraton før du stiller opp på startstreken.

Formålet med dette treningsopplegget er først fremst å gi en innføring i hvordan trene til halvmaraton, enten målet er bare å fullføre, eller å løpe på best mulig tid. Løpeprogrammet kan justeres slik at også mer erfarne løpere kan ha utbytte av treningsprogrammet.

Videre skal vi se på hvordan du kan bestemme eget formnivå. Du vil lære om hva du kan gjøre for å variere ulike måter å trene på for halvmaraton, og hvordan denne måten å trene på kan virke skadeforebyggende. Skadeforebygging er spesielt viktig for de som er utrent og skal løpe halvmaraton for første gang.

Opptreningen til halvmaraton er bygd opp på en måte som gjør det enkelt å tilpasse løpere på alle formnivå. Løpeprogrammet har en varighet på 16 uker, og har en del med hovedvekt på fartstrening, en del med trening der hovedfokuset ligger på utholdenhetstrening, mens de siste ukene i forkant av løpet har en nedtrapping i forhold til treningsmengde og -intensitet.

Helt til slutt får du en kort innføring i hvordan du kan trene i etter du har løpt halvmaraton, og gjennomføre en enkel egenevaluering av treningsperioden.

Bestem eget formnivå

Vær dønn ærlig med deg selv når du skal vurdere ditt eget formnivå. For finne ditt formnivå er det smart å være utprøvende de første ukene av treningsprogrammet. Hold igjen når du løper økter med høyt intensitet, og juster intensitet og treningsmengde opp eller ned i forhold til dette. Du skal utfordre deg selv og pushe deg på de harde treningsøktene, men det er viktig at du for det meste trener aerobt, det vil si innenfor grensen der muskulaturen din greier å kvitte seg med melkesyre. Husk at alt det du gjør under oppkjøringen til halvmaraton skal føre til progresjon for din løpsform.

Hva som er målet ditt med treningen vil være avgjørende for hvordan du skal trene.

Målet ditt med halvmaraton

Uavhengig av om målet ditt «bare» er å fullføre et halvmaraton, eller å løpe på best mulig tid, må du sette deg et mål. Med dette målet i sikte legger du opp treningen. Dersom målet er å fullføre et halvmaraton, kan det hende at du skal ha mer av rolig løping og langturer, og i mindre grad hardere trening. Hvis målet er å løpe på best mulig tid, må du i tillegg ha mer av blant annet tempotrening, progressiv løping og intervalltrening for halvmaraton.

Periodisering av løpetreningen til halvmaraton gjør at kroppen din får en gradvis tilvenning til belastningen det er å løpe lengre distanser.

Trene opp fart til halvmaraton

Det finnes en rekke måter å trene for at du skal bli best mulig rustet til å løpe et halvmaraton raskere. Opptrening av hurtighet til halvmaraton er en viktig del av første periode av treningsopplegget. Denne perioden har en noe lavere treningsmengde, men intensiteten på intervall- og tempotrening, samt progressiv løping er høyere. Denne treningsperioden er øker hurtigheten, og er også viktig for å forberede deg mentalt og fysisk på perioden med hovedfokus på utholdenhet.

I det følgende skal vi se på de mest vanlige måtene å trene fartstrening på.

Fartslek

Fartslek kan være at du veksler mellom å løpe i forskjellig tempo i en og samme treningsøkt. Intensiteten bør ikke overstige 80% av makspuls på det meste. Bland rolig løp med løping i høyere hastighet. Du kan velge om du vil løpe over en gitt distanse, eller på en bestemt tid. Fartslek kan også gjennomføres ved at du legger inn fartsøkninger der du føler for det, uten å være bundet av tid og distanse.

Progressiv løping

Progressiv løping kan være at du løper en gitt distanse, og at du i siste fase av denne distansen setter opp tempoet. Et eksempel på progressiv løping kan være at du løper rolig i 20-25 minutter og avslutter de siste 5-10 minuttene av økta i et tempo som skal være komfortabelt hardt. Det betyr at du skal greie å holde farten oppe over et lengre tidsrom.

Tredelt progressiv løping innebærer at du deler treningsøkta i tre, der første del går i et rolig tempo, for så å øke farten til moderat tempo i del 2. Økta avsluttes med løping som skal være komfortabel hard. Hvor lange øktene skal være tilpasses ditt formnivå.

Kortintervaller

Kortintervaller i denne sammenhengen kan være en gitt distanse som blir løpt innenfor et gitt tidsrom. For å trene opp fart, vil det her være aktuelt å løpe intervaller opp til 400 meter.

Disse intervallene vil bygge opp din fart og forbedre din aerobe kapasitet. Intervallene kan gjennomføres på bane eller langs vei eller i et ikke alt for kupert terreng, fordi du skal greie å holde farten oppe.

Trene opp utholdenhet til halvmaraton

Tempotrening

Denne type trening skal gjennomføres komfortabelt hardt. Du trener for å løpe halvmaraton, så lengden på disse øktene kan ligge på mellom 10-20 minutter. Du kan tilpasse lengden på tempoøkta i forhold til ditt formnivå. Tempotrening er en viktig del av utholdenhetstreningen i treningsopplegget for halvmaraton.

Rolig løp

Rolig løp eller jogging skal gjennomføres i en fart som gjør det mulig for deg å snakke vanlig mens du løper. Blir det for anstrengende, holder du antakelig et for høyt tempo. Det er viktig at disse øktene ikke blir gjennomført i et for høyt tempo. Rolig løp kan være restitusjon mellom de harde øktene, men da må de bli løpt i et rolig tempo. Lengden på disse rolige løpeturene kan være alt fra 60 og opp til 120 minutter eller mer, avhengig av formnivå og hensikt.

Langturer

Langturer er en av de viktigste øktene du gjennomfører i løpet av en uke. Du trener opp kroppens fysiske evne til å tåle belastningen det er å løpe langt, samtidig som du også forbereder deg mentalt på å løpe over et lengre tidsrom. Langturene går ofte i et roligere tempo, men i noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å legge inn treningsøkter der deler av langturen går i et raskere tempo. Raske langturer bør du ikke løpe oftere enn hver tredje eller fjerde uke. Raske langturer er ofte en del av maratonspesifikk trening. I dette treningsopplegget har vi ikke lagt inn raske langturer, men har i stedet lagt inn raske avslutninger på noen av langturene.

Langintervaller

Disse intervallene gjennomføres etter samme prinsipp som for kortintervaller, med den forskjellen at det blir løpt lenger intervaller, med lenger pauser. Intervallene kan ha en lengde fra 800 meter og opp mot 1500 meter eller mer. Intensiteten på intervallene er noe høyere enn for tempoløp, men skal ikke gå over anaerob terskel.

Oppvarming

Det er viktig at du alltid varmer opp i minst 15 minutter i forkant av trening som skal gjennomføres med høyere intensitet. Varm muskulatur er mer elastisk, noe som er med på å redusere risikoen for skader. Økt smidighet i muskulaturen gjør også at du løper bedre når du trener fart og utholdenhet.

16 ukers treningsprogram for halvmaraton

Treningsprogrammet for løping av halvmaraton har som nevnt en varighet på 16 uker. Dersom du løper halvmaraton for første gang og ikke skal konkurrere i distansen etter endt gjennomføring av treningsopplegg, kan du kjøre en løpstest for å finne ut om du har nådd ditt mål. Imidlertid vil det være lettere å presse seg litt ekstra når du løper du halvmaraton i en konkurranse,

Dersom du har behov for å gjøre endringer og justeringer i treningsopplegget, gjennomfører du de samme øvelsene de aktuelle ukene, men reduserer treningsmengde og intensitet i forhold til ditt formnivå. Legg inn pauser der du går, om du har behov for det.

Ha alltid en hviledag eller en rolig løpetur etter en hard treningsøkt. Du bestemmer selv hvilke dager du ønsker å trene på, men gjennomfør aldri to harde treningsøkter to dager etter hverandre.

Husk å tilpasse treningsmengde og -intensitet etter ditt formnivå. Alltid rolig løping eller hvile etter en hard treningsøkt.

Uke 1

Mandag

Rolig løp i 45 minutter. Trener du etter puls bør den ikke ligge høyere enn sone 1-2. Husk at du skal kunne snakke vanlig når du gjennomfører denne type løping. Avslutt treningsøkta med 5 korte fartsøkninger.

Onsdag

Oppvarming i 10-15 minutter. 5×200 meter intervall, med 30 sekunder pause mellom hvert intervall. Jogg ned 10 minutter avslutningsvis.

Fredag

Rolig løp i 30 minutter. Du trener i sone 1-2. 5 fartsøkninger avslutningsvis.

Søndag

Rolig langtur, 60 minutter. Gjennomføres i sone 1-2. Hold jevn fart gjennom hele økta.

Uke 2

Tirsdag

Rolig løp i 40 minutter. Trener du med puls, skal du ligge i sone 1-2. Avslutt løpingen med 5 korte fartsøkninger.

Onsdag

Varm opp i 15 minutter. 4×400 meter intervall, med 200 meter gange mellom hvert intervall. Prøv å holde jevn fart på alle dragene. Jogg ned 10 minutter avslutningsvis.

Fredag

Rolig løp i 35 minutter. Du løper i sone 1-2. 5 fartsøkninger avslutningsvis.

Søndag

Rolig langtur, 60 minutter.

Uke 3

Mandag

Oppvarming 15 minutter. Tempotrening. Løp 2×5 tempo med 2 minutters pause mellom hvert tempoløp. Jogg ned 10 minutter avslutningsvis.

Onsdag

Rolig løp i 45 minutter. 5 fartsøkninger avslutningsvis.

Fredag

Oppvarming i 10-15 minutter. 6×200 meter intervall, med 100 meter gange mellom hvert intervall. Jogg ned 10 minutter avslutningsvis.

Søndag

Rolig langtur, 70 minutter.

Uke 4

Mandag

Rolig løping i 45 minutter. Avslutt med 5 fartsøkninger.

Onsdag

Progressiv løping. La oppvarmingen på 15 minutter være den rolige delen av den progressive treningen. Deretter løper du 15 minutter komfortabelt hardt. Jogg ned 10 minutter avslutningsvis.

Fredag

Rolig løp i 35 minutter. 5 fartsøkninger avslutningsvis.

Søndag

Rolig langtur, 70 minutter.

Uke 5

Mandag

Oppvarming i 15 minutter. 8×200 meter intervalltrening, med 30 sekunder pause mellom hvert intervall. Prøv å holde jevn fart i alle dragene. Jogg ned i 10 minutter avslutningsvis.

Onsdag

Rolig løp i 45 minutter. 5 fartsøkninger avslutningsvis.

Fredag

Oppvarming i 15 minutter. 6×400 meter intervall, med 200 meter gange mellom hvert intervall. Prøv å holde jevn fart på alle dragene. Jogg ned 10 minutter avslutningsvis.

Søndag

Rolig langtur i 70 minutter.

Uke 6

Mandag

Hvile.

Onsdag

Rolig løp i 30 minutter. Avslutt med 5×200 meter intervall, 1 minutts pause mellom hvert intervall.

Fredag

Testløp, 5 km. Ta testen på bane eller annet fast dekke som ikke er altfor kupert.

Søndag

Rolig løping 30 minutter.

Uke 7

Mandag

Oppvarming i 15 minutter. Pyramideintervaller. Løp 400 meter, 800 meter, 1000 meter, 800 meter, 400 meter. 400 meter lett jogg mellom hvert intervall. Hold høyere fart jo kortere distansen er. Jogg ned 10 minutter avslutningsvis.

Onsdag

Rolig løp i 30 minutter.

Fredag

Oppvarming i 15 minutter. 7×400 meter intervall, med 1 minutts pause mellom hvert intervall. Prøv å holde jevn fart på alle intervallene. Jogg ned 10 minutter avslutningsvis.

Søndag

Langtur, 70 minutter. 5 fartsøkninger helt til slutt.

Uke 8

Mandag

Oppvarming i 15 minutter. 3×1000 meter intervall, med 90 sekunder pause mellom hvert intervall. Prøv å holde jevn fart i begge dragene. Jogge ned i 10 minutter avslutningsvis.

Onsdag

Rolig løp i 30 minutter. 5 fartsøkninger i avslutningen av økta.

Fredag

Oppvarming 15 minutter. Tempotrening. Løp 3×4 tempo med 2 minutters pause mellom hvert drag. Jogg ned 10 minutter avslutningsvis.

Søndag

Rolig langtur, 75 minutter.

Uke 9

Mandag

Progressiv løping. La oppvarmingen på 15 minutter være den rolige delen av den progressive løpingen. Følg opp med 15 minutter løp i moderat tempo, og avslutt med 15 minutter løp komfortabelt hardt. Jogg ned i 10 minutter.

Onsdag

Rolig jogg i 35 minutter.

Fredag

45 minutter fartslek. Etter oppvarmingen legger du inn 10 fartsøkninger på alt fra 1 til 4 minutter. Legg inn rolig løp i mellom fartsøkningene.

Søndag

Rolig langtur, 75 minutter.

Uke 10

Mandag

Oppvarming i 15 minutter. 5×800 meter intervalltrening, med 90 sekunder pause mellom hvert intervall. Prøv å holde jevn fart i alle dragene. Jogg ned i 10 minutter avslutningsvis.

Onsdag

Rolig løp 40 minutter.

Fredag

Oppvarming i 15 minutter. 2×1500 meter intervall med 3 minutts pause mellom hvert intervall. Jogge ned 10 minutter avslutningsvis.

Søndag

Rolig langtur, 70 minutter. Øk farten til komfortabelt hardt de siste 10 minuttene.

Uke 11

Mandag

Rolig løping i 30 minutter.

Onsdag

Oppvarming i 15 minutter. Pyramideintervall. Løp 400 meter, 800 meter, 1000 meter, 1500 meter, 800 meter, 400 meter. Ha 400 meter lett jogg mellom hvert intervall. Gjennomfør 2 serier. Høyere fart, jo kortere distanse. Jogge ned 10 minutter avslutningsvis.

Fredag

Hvile.

Søndag

Rolig langtur, 75 minutter.

Uke 12

Mandag

Oppvarming 15 minutter. Tempotrening. Løp 3×5 tempo med 2 minutters pause mellom hvert drag. Jogg ned 10 minutter avslutningsvis.

Onsdag

45 minutter rolig løping. Avslutt med 5 fartsøkninger.

Fredag

Oppvarming 15 minutter. 4×200 meter intervall, med lange pauser mellom hver. Denne økta tar du dagen før løpet for å holde beina og hodet i gang.

Søndag

Rolig langtur, 70 minutter. Øk farten til komfortabelt hardt de siste 15 minuttene.

Uke 13

Mandag

Hvile

Onsdag

45 minutter rolig løping. Avslutt med 5 fartsøkninger.

Fredag

Oppvarming 15 minutter. 2×1000 meter intervall, 90 sekunder pause mellom hvert intervall. Jogg ned i 10 minutter avslutningsvis.

Søndag

Testløp 10 km. Varm opp 20 minutter i forkant. Legg inn 5 fartsøkninger under oppvarmingen for å få opp pulsen.

Uke 14

Mandag

Hvile

Onsdag

Tredelt progressiv løping. 15-15-15. 15 minutter med rolig, moderat og komfortabel hard løping. Jogg ned 10 minutter til slutt.

Fredag

Hvile.

Søndag

Rolig langtur, 90 minutter. Øk farten til komfortabelt hardt de siste 15 minuttene.

Uke 15

Mandag

Hvile.

Onsdag

Oppvarming 15 minutter. Tempotrening, 2×5 minutter med 2 minutts pause mellom hvert tempoløp.

Fredag

Hvile.

Søndag

Rolig løp, 60 minutter. Øk farten moderat de siste 10 minuttene av turen.

Uke 16

Mandag

Hvile.

Onsdag

30 minutter rolig løp. Avslutt med 5 fartsøkninger.

Fredag

15 minutter rolig løping. Avslutt med 4×200 meter intervaller i moderat tempo. Lange pauser mellom hvert intervall.

Lørdag

Halvmaraton. La farten komme til deg. Ta det rolig i begynnelsen og prøv å holde jevn fart utover i løpet.

Restitusjon og trening i etterkant av halvmaraton

Du vil bruke noe tid på å restituere deg etter et halvmaraton, avhengig av hvor tøft løpet har vært for deg, og hvor fort du restituerer. I etterkant av løpet er det viktig at du tenker nøye igjennom hvordan du vil legge opp trening og restitusjon. Du bør ha 2-3 dagers hvile etter løpet eller mer, til du føler at beina begynner å friskne til igjen.

Deretter kan du starte opp igjen med to helt rolige løpeturer. Legg gjerne inn rask gang i disse treningsøktene. Sørg for å ha nok av hviledager mellom treningsøktene de to første ukene etter løpet. Treningen bør ha relativt lav intensitet. Legg inn lett fartslek der det er hensiktsmessig.

Etter 2 uker kan du gradvis gå over til å trene vanlig.

Hvis du opplever smerter utenom stølhet i etterkant av løpet, så stopp! Start opp igjen etter et par dager for å sjekke om du fremdeles har smerter.

Evaluering av treningsopplegget for halvmaraton

Evaluering i etterkant av løpet er viktig for å få klarlagt hva som fungerte bra, og hva som kunne vært gjort annerledes. Disse erfaringene tar du med deg når du skal gjennomføre nye treningsopplegg senere, og er viktig læring når du skal sette deg nye mål med løpingen.

Relaterte artikler:

Hvordan trene intervaller når du skal løpe halvmaraton

Effektiv løpetrening til halvmaraton

Om forfatteren

Legg inn kommentar