Treningsintensitet med lav puls

Lær mer om trening med lav intensitet, og hvordan du enkelt kan beregne dine pulssoner med en pulssonekalkulator.

Hva er trening med lav intensitet

Trening med lav intensitet vil typisk være trening med en intensitet tilsvarende 50-70 prosent av makspuls. Makspulsen din finner du enkelt ved å trekke alder fra 220 (220 – alder). En metode for å finne dine pulssoner kan være å regne ut intensiteten ved å regne ut prosentvis intensitet ut fra din makspuls. En annen metode er å bruke en formel som regner ut treningsintensitet basert på hvilepuls og makspuls.

Beregne intensitet med Karvonen formelen

Karvonen formelen beregner dine pulssoner basert på hvilepuls og makspuls.

((HRmakspuls − HRhvilepuls) × % intensitet) + HRhvilepuls

For en person med makspuls på 180 og hvilepuls på 60, kan du regne ut en treningsintensitet på 70 prosent på følgende måte:

((180 − 60) × 0,70) + 60 = 144 pulsslag i minuttet

For at du skal slippe å regne ut hver enkelt pulssone manuelt, kan du bruke Karvonen pulskalkulator som raskt beregner alle dine pulssoner. Legg inne hvilepuls og makspuls for å beregne.

Treningsintensitet med lav puls

Under pulssoner finner du pulssoner med lav intensitet under radene ’50-60%’ og ’60 til 70 prosent’. Trening innenfor disse sonene kan være trening med svært lav og lav intensitet. Når du trener innenfor disse sonene skal intensiteten ikke være hardere enn at du kan snakke vanlig.

Relaterte artikler:

intensitet på terskeltrening

Hvordan trene med hard intensitet

Om forfatteren

Legg inn kommentar