Trening om høsten med fartslek

Trening om høsten med fartslek. Lær hvordan du kan trene variert med fartslek, som en del av basistreningen om høsten og utover vinteren.

Trene fartslek om høsten

Etter en lang, og kanskje hard sesong, kan det være at du ønsker å gjennomføre fartstrening som er litt friere og med litt lavere intensitet. Da kan fartstrening være passende trening. Fartslek kan inngå som en del av basistreningen din om høsten, i tillegg til variert løpetrening med lav intensitet.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du kan trene fartslek om høsten.

Fartslek kan være en effektiv, enkel og morsom form for fartstrening som kan gjøre fartstreningen enklere og mindre belastende etter en lang sesong. Fartslek kan være å veksle mellom løping med lav og moderat intensitet, over korte eller lengre distanser. Hvor ofte du veksler mellom å variere tempo, og hvor lenge, kan være tilfeldig, ved at du kan la ditt formnivå eller dagsform bestemme hvor ofte du legger inn fartsøkninger, og hvor lenge disse varer. Fartsleken kan også være mer strukturert, ved at du på forhånd definerer lengden eller tiden på fartsøkningene, og den rolige løpingen mellom hvert intervall.

Hvorfor trene fartslek om høsten

Å trene fartslek gjør at kroppen din kan få en gradvis og naturlig tilvenning til det å løpe med høyere intensitet. Du får opp pulsen og får i gang muskulaturen. Siden du har full kontroll på med hvor høy eller lav intensitet du løper, får du en mer naturlig form opptrening av din aerobe kapasitet. Det må ikke alltid være hvor lang tid du bruker på å løpe en bestemt distanse som avgjør hvor hardt du skal trene, men også hvordan du faktisk føler deg. Da er fartslek en effektiv og motiverende måte å trene løping på. Som vi var inne på innledningsvis, passer fartslek også fint som fartslek i basistreningen, som du starter opp med på høsten, og fortsetter med gjennom store deler av vinteren.

Hvordan du kan trene fartslek om høsten

Dager du har planlagt å trene fartslek, kan du la dagsformen bestemme om du skal trene strukturert eller ustrukturert fartslek. Ustrukturert fartslek er friere, og du kan gjennomføre fartsøkningene når du føler for det, og med intensitet som er mer i samsvar med dagsformen. Ønsker du mer struktur på fartsleken kan du tidsbestemme eller gjennomføre fartsøkninger over bestemte distanser.

Intensitet når du trener fartslek om høsten

Intensiteten når du trener fartslek bør helst ikke overstige moderat, i og med at fartslek er ment å være en noe lettere form for fartstrening. Typisk vil intensiteten når du gjennomfører en treningsøkt med fartslek veksle mellom lav og moderat. Lav når du løper rolig i mellom fartsøkningene, og moderat når du gjennomfører fartsøkningene.

Variere hvor du trener fartslek

Fartslek kan du trene i variert terreng, enten det er langs vei på hardt underlag eller langs skogsløyper eller sti. Ønsker du en mer krevende form fartslek, kan du legge fartsøkningene til motbakker, og tilsvarende kan lettere fartsøkninger bli gjennomført på flatmark.

Hvor ofte du bør trene fartslek om høsten

I perioden du gjennomfører basistrening om høsten og vinteren, kan fartslek inngå som ukentlig fartstrening. Dersom du ønsker å kombinere fartslek med løpetrening med høyere intensitet, kan du veksle mellom å løpe intervall og trene fartslek annenhver uke. Det forutsetter at du gjennomfører løpetrening med høyere intensitet 1 gang hver uke. Trener du løping med høyere intensitet to eller flere ganger hver uke, kan du gjennomføre fartslek ukentlig.

Trening om høsten med fartslek

Fartslek kan være et godt alternativ til løpetrening med høyere intensitet, dersom du ikke ønsker å gjennomføre hardere løpetrening, som for eksempel intervalltrening eller tempotrening. Har du liten eller ingen erfaring med løping med høyere intensitet, kan ustrukturert fartslek være en inngang til løpetrening med  høyere intensitet utover høsten og vinteren.

Relaterte artikler:

Fartslek for nybegynnere

Basistrening om høsten

Om forfatteren

Legg inn kommentar