HØSTTURER!

SPAR OPPTIL 40% FØR DET ER FOR SENT


Trening og restitusjonstid

Lær mer om sammenhengen mellom trening og restitusjonstid og hvordan du kan trene og restituere for best mulig treningseffekt og redusert risiko for skader.

Restitusjonstid når du trener

I teorien vil kortere restitusjonstid bety at du raskere kan gjenoppta treningen igjen og ha en jevn og god formutvikling. Derfor bør det være et mål for alle som trener å ha en så god og effektiv restitusjonstid som mulig. Effektiv restitusjonstid i denne sammenhengen betyr ikke at du korte ned på restitusjonstiden så mye at du ikke får tilstrekkelig med restitusjon. Du skal effektivisere restitusjonstid ved å balansere trening og restitusjon for optimal treningseffekt og redusert risiko for skader.

Trene for å restituere, ikke omvendt

Formstigningen din kommer mellom treningsøktene, når du restituerer. Belastningen når du trener løping vil aktivere områder i kroppen som gjør det mulig å tilpasse seg økt treningsbelastning før neste treningsøkt. Men denne adapsjonen er bare mulig når du hviler eller gjennomfører restitusjonstrening. Målet ditt bør derfor være å optimalisere restitusjonen. I stedet for å restituere for å kunne trene mer, bør du trene for å restituere.Når du restituerer for å trene, blir restitusjonen «et nødvendig onde». Uten restitusjon vil du ikke oppnå fremgangen du ønsker med tanke på treningen du gjennomfører. Du kan anta at det å gjennomføre en treningsøkt er nok for å komme i form, hvilket ikke stemmer. Når du trener for å restituere ser du løpetreningen opp mot mulighetene restitusjonen gir, og uten restitusjon vil du ikke oppleve den fremgangen du ønsker. Å tenke på trening og restitusjon på denne måten kan bidra til at du greier å balansere løping og restitusjon på en bedre måte, som igjen kan føre til at du blir i enda bedre form med samme treningsmengde.

Trening og restitusjonstid

Det kan være fristende å bruke restitusjonstid som salderingspost når du er inne i en god formutvikling, men å restituere på denne måten kan være som å balansere på en knivsodd. Før eller senere når du et punkt der du får et underskudd på restitusjon. Det vil på sikt ubønnhørlig føre til stagnasjon og at du ikke blir i bedre form. I verste fall kan du pådra deg kroniske skader. Gjennomføre planlagt restitusjon og lytt til kroppen for å avgjøre om du trenger enda mer restitusjon. Det er den beste og måten du kan gjennomføre effektiv restitusjon, med tanke på trening og restitusjonstid.

Om forfatteren

Legg inn kommentar

HØSTTURER!

SPAR OPPTIL 40%

Ultra Omega 3 er den ferskeste og reneste norske lakse-omega 3 som finnes på markedet