Trening og lite søvn

Lær mer om i hvilken grad lite søvn kan påvirke resultatene dine og hvilke tiltak du kan iverksette for å få nok søvn når du trener.

For lite søvn når du trener

Mange vil nok hevde at løsningen på at du får for lite søvn bare er å legge seg tidligere for å få nok søvn. I teorien er det enkelt, men i praksis med et travelt familie og hektisk jobb, kan det å få nok søvn være en utfordring for mange. For lite søvn vil påvirke treningen din, og da spesielt kvalitetstrening med høyere intensitet.

Hvordan for lite søvn påvirker treningen din

For lite søvn gir mindre overskudd, og mindre overskudd kan føre til at trening blir salderingsposten i en travel hverdag. Du dropper treningen fordi du ikke har energi, lyst eller motivasjon for å trene. For lite søvn kan også påvirke kvaliteten på treningen din, og da spesielt trening med høyere intensitet som vil kreve mye av deg med tanke på motivasjon og energi for å gjennomføre treningen.

Hvordan få nok søvn når du trener

Du må ta søvn på alvor og prioritere søvn på lik linje med treningen du gjennomfører. Trener du om morgenen er det viktig at du legger tidlig nok, slik at du som et minimum får 7-7,5 timers søvn hver natt. Trener du om morgenen vil det antakelig bidra til at du blir fortere trøtt om kvelden. Det bør du utnytte og legge deg tidligere.

Trening og lite søvn

Har du perioder der du får for lite søvn, bør du vurdere å gjennomføre trening med lav intensitet, og gjennomføre trening med moderat til hard intensitet når du har overskudd til det. Ha som mål å øke tiden du sover gradvis, inntil du når et nivå der du får nok søvn.

Relaterte artikler:

Trene når man er trøtt

Hvordan trene smart

Om forfatteren

Legg inn kommentar