Trening når du er støl

Trening når du er støl. Lær mer om du bør trene eller ikke når du er støl, og hva du kan gjøre for å bli mindre støl.

Trene når du er støl i kroppen

Stølhet etter trening er helt normalt, og hvor støl du er vil følgelig avhenge av mye hva du trent, hvor mye og med hvilken intensitet. Det er likevel grunn til å være på vakt dersom du er mye støl, og stølheten vedvarer. Du bør også følge ekstra godt med dersom du mye støl etter trening kroppen din ikke er vant med.

I denne artikkelen vil du lære mer om du bør trene eller ikke når du støl, og hva du kan gjøre for å bli mindre støl.

Hvorfor du blir støl

De aller fleste av oss har vel opplevd å bli støl, enten fordi vi har drevet med en aktivitet der vi har brukt muskulatur vi ikke bruker så ofte, eller fordi vi har trent hardt og eller lenge. Stølheten kommer av en overbelastning i muskulaturen, og kan også være små avrivninger i muskulaturen. Stølhet kan være et begynnende tegn på overbelastning, og det er all god grunn til å ta stølhet på alvor. Å fortsette å trene på stølhet over en lenger periode, kan føre til en akkumulert overbelastning på de belastede områdene, og kan i verste fall føre til skader.

Når du kan trene når du er støl

Du kan trene når du er støl, når du kjenner at treningen du gjennomfører ikke gjør deg mer støl, heller mindre. Du kan trene når du er støl, når du gjennomfører en treningsøkt med lavere belastning i etterkant av treningen som gjorde deg støl. Det betyr at du aller helst bør gjennomføre trening med lavere intensitet over et kortere tidsrom. Restitusjonstrening er et eksempel på denne type trening, og er trening med svært lav intensitet som gjør at du ikke avbryter den pågående restitusjonsprosessen i kroppen. Du kan også gjennomføre alternativ trening, det vil si trening som belaster annerledes enn den treningen som gjorde deg støl i utgangspunktet.

Når du ikke bør gjennomføre trening når du er støl

Du bør ikke gjennomføre trening som du merker at gjør deg enda mer støl. Eksempel på slik trening kan være at du trener to eller flere harde treningsøkter etter hverandre, og det gjør deg enda mer støl. Du bør heller ikke gjennomføre trening dersom du er støl over en lenger periode. Normal stølhet bør gå over i løpet av 1-3 dager, og dersom du er støl lenger enn det, kan det være et tegn på større overbelastning av muskulaturen. Har du i tillegg til stølhet vondt på steder på kroppen som kan være andre ting enn stølhet, skal du heller ikke trene. Det kan være tegn på begynnende skader. I tilfellene nevnt her, bør du gjennomføre fullstendig restitusjon, inntil stølheten avtar. Deretter kan du gjennomføre et par treningsøkter med lav intensitet, før du tar opp igjen trening med høyere intensitet.

Hva du kan gjøre for å bli mindre støl

Det er grep du kan ta for å bli mindre støl og restituere raskere. Tilstrekkelig med restitusjon kan bidra til du kommer deg raskere etter treningen, og det er spesielt viktig når du har gjennomført trening med hard intensitet. Å trene med en intensitet som ikke er for høy, kan også bidra til at du blir mindre støl. Trener du hardt, og trener over anaerob terskel, kan det føre til en større opphopning av avfallsstoffer i muskulaturen, som kan bidra til at du blir enda mer støl.

Trening når du er støl

Om du skal gjennomføre trening når du er støl eller ikke, handler mye om sunn fornuft og det å lytte til kroppen. Ta kroppens signaler på alvor, og restituere når du har behov for det. Å fortsette å trene over en lenger periode når du er skikkelig støl er ikke det smarteste du gjør. Da bør du heller ta en hviledag eller to. Trene smart, og unngå å trene for hardt, siden hard trening ofte vil føre til en større opphopning av avfallsstoffer og større belastning på muskulaturen.

Relaterte artikler:

Restitusjonstid når du trener løping med høy intensitet

Effektiv restitusjon når du trener

Om forfatteren

Legg inn kommentar