Trening med høy intensitet

Trening med høy intensitet. Lær mer om hvordan og hvorfor du bør trene med høy intensitet, og hvor mye løping med høy intensitet hver uke.

Trene med høy intensitet

Trening med høyere intensitet kan bidra til at du øker din aerobe kapasitet, slik at du blir sterkere, raskere og mer utholdende. Hvor mye trening du bør gjennomføre ukentlig, vil blant annet henge sammen med formnivå og treningsmengde.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du kan gjennomføre trening med høy intensitet.

Hvordan og hvorfor trene med høy intensitet

Trener du løping eller andre former for utholdenhetstrening, vil treningen du gjennomfører speile ditt formnivå. Trener du løping med lav intensitet, vil du bli god til å løpe med lav intensitet, og trener du med høy intensitet, er det det du vil bli god på, litt overforenklet. Du vil ha en best mulig formutvikling, og da bør du veksle mellom å trene med lav, moderat og hard intensitet. Variasjon i hvordan du trener, og med hvilken intensitet, vil som regel alltid gi de beste resultatene. Den gode nyheten er at det meste av treningen du gjennomfører du trener løping skal være med lav intensitet, så mye som 80 prosent. De resterende 20 prosentene kan veksle mellom moderat til hard eller høy intensitet.

Trener du 1 time hver uke, betyr det at du kan trene 12 minutter med moderat til hard intensitet. Trener du 5 timer, kan du trene 1 time med høyere intensitet. Som vi ser, vil det være en nær sammenheng med treningsmengden du gjennomfører hver uke. Jo høyere treningsmengde, jo mer treningsmengde kan du gjennomføre, men det er likevel ikke sikkert du skal gjennomføre så mye trening med høyere intensitet. Faktorer som sykdom, skader og formnivå vil også ha en betydning for hvor mye trening med høy intensitet du skal gjennomføre. Det er et paradoks at mange nybegynnere som i startfasen bør ha svær lite trening med høyere intensitet, ofte løper med hard intensitet nesten hver treningsøkt de gjennomfører. Derfor er det spesielt viktig at nybegynnere ikke trener for mye med høy intensitet, for å forebygge overtrening og skader.

Overvåke nøye hvor mye trening du gjennomfører med varierende intensitet. Ofte er det nok med en enkel pulsmåler for å overvåke med hvilken intensitet du løper. For nybegynnere kan jogging være nok til at intensiteten blir høy, og da løsningen være å veksle mellom å gå og jogge.

Trening med høy intensitet

Ofte er det ikke nødvendig for nybegynnere å ta stilling til om de bør gjennomføre trening med høy intensitet eller ikke. Det er heller et spørsmål om å begrense hvor mye de løper med høy intensitet. er du en mer erfaren løper, bør du uansett ikke trene mer enn 20 prosent av den totale treningsmengden med moderat til hard intensitet. Synes du det er for lite, skal du vite at selv eliteutøvere trener etter dette prinsippet. Ingrid Kristiansen i sin tid gjennomførte så mye som 90 prosent av treningen med lav intensitet.

Relaterte artikler:

Trene med riktig intensitet

Restitusjonstid når du trener løping med høy intensitet

Om forfatteren

Legg inn kommentar