Trening for deg

Trening for deg. Lær mer om hvordan du kan finne ut hvilken trening som passer best for deg.

Trening som passer for deg

Det er ikke alltid like enkelt å velge hvilke trening man skal starte opp med, spesielt ikke hvis en ikke har noen klare preferanser for hva man ønsker å trene. Det kan være at du har et ønske om bestemt treningsform, men at denne treningen ikke gir deg det treningsutbyttet du ønsker. Trening for deg er kanskje ikke forenlig med den tiden du ønsker eller har mulighet til å bruke.

I denne artikkelen kan du få tips som kan gjøre det enklere å finne trening for deg, og som er i best mulig samsvar med hva du ønsker å trene og målet ditt med treningen.

Trening for deg er ikke meislet i stein

Trening for deg kan være noe helt annet enn hva du ønsker å trene her og nå. Hvilke preferanser vi har til trening er i stor grad styrt av hvilke erfaringer vi har gjort oss med trening tidligere. Har du hatt dårlig opplevelser i forbindelse med løpetrening du har gjennomført tidligere, kan det være at det gjør at du styrer unna løping som treningsform nå. Det er helt naturlig. Likevel bør du ha et åpent sinn når du skal velge trening som passer for deg, og tenke at oppfatningen du har nå om en bestemt treningsform, ikke være den oppfatningen du har om det i fremtiden. Avhengig av hva som er målet ditt med treningen, bør du teste ut forskjellige måter å trene på, for finne trening for deg som du kan tenke deg å holde på med på sikt.

Hva er målet ditt med treningen?

Hva slags formål du har med treningen kan være styrende når du skal velge treningsform. Er målet å gå ned i vekt, eller har du som mål å bli bedre innenfor en bestemt idrett. Har du som mål å fullføre eller løpe en bestemt distanse på en bestemt tid? Hva som målet ditt med treningen vil i en eller annen grad være styrende når du skal finne trening som passer for deg.

Trening for deg er lystbetont

Motivasjon for å begynne å trene er uløselig knyttet til at treningen er lystbetont. Du må ha lyst og vilje til å gjennomføre trening. Mangler denne motivasjonen, vil du antakelig være i stand til å opprettholde treningen for en periode, men kanskje ikke over tid. Treningen trenger ikke alltid være lystbetont, men det må være noe med treningen som driver deg videre og gir deg lyst til å fortsette selv om det kan gå litt i mot i perioder.

Trening for deg er tilpasset andre gjøremål

I en travel hverdag er det avgjørende at treningen du skal gjennomføre er forenlig med andre gjøremål du har i hverdagen og livet ellers. Her må du kompromisse. Noen ganger bør treningen få mer tid, mens andre ganger må treningen vike for andre ting du har å gjøre. Det ene bør ikke gå på bekostning av det andre. Likevel, trening er så viktig at det bør alltid spille en viktig rolle i livet ditt, og det som er viktig bør du prioritere.

Trening for deg

Trening for deg skal være motiverende, og du bør gjennomføre trening som er lystbetont. Har du først funnet en treningsform som passer for deg, er du også ville til å slite litt, og greier å stå igjennom perioder der du opplever litt motgang. Du må teste ut og finne hvilken trening som passer for deg. For mange vil det naturlig variere hva de trener gjennom livet, mens det for andre igjen kan være å holde på med den samme treningsformen livet ut.

Relaterte artikler:

Trening som er gøy

Løping som trening

Om forfatteren

Legg inn kommentar