Trening for bedre kondisjon

Trening for bedre kondisjon. Lær hvordan du kan få bedre aerob kapasitet og styrke gjennom variert og effektiv kondisjonstrening.

Øke aerob kapasitet gjennom kondisjonstrening

Kondisjon er gjerne definert som utholdenhet, og et mål på aerob kapasitet. Kondisjonen din bestemmes av kapasiteten hjertet har til å pumpe blod ut til arbeidende muskler, og musklenes evne til å forbrenne tilført oksygen. Kondisjonstrening eller utholdenhetstrening har som mål å forbedre evnen til å tåle langvarig fysisk aktivitet, det vil si å øke aerob kapasitet. Løping kan være en effektiv måte å øke denne kapasiteten, og det er flere effektive måter du kan forbedre din kondisjon på.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du kan trene intervaller og langturer for å trene opp kondisjon.

Hvorfor trene løping for bedre kondisjon

Som vi har vært inne på tidligere kan kondisjonstrening gjennom løping bidra til å øke aerob kapasitet, som kan bidra til at du orker mer og kan løpe raskere med samme intensitet. Å trene løping for bedre kondisjon kan være effektivt dersom du trener for en bestemt distanse eller ønsker å komme i bedre form. Trening for bedre kondisjon vil også gi deg mer overskudd i hverdagen.

Hvordan trene løping for bedre kondisjon

Du bør trene løping med lav, moderat og hard intensitet, for best mulig effekt ut av kondisjonstreningen. Variasjon i hvordan du trener opp din kondisjon vil også gjøre løpetreningen mer motiverende, i tillegg til at du reduserer risikoen for å pådra deg skader. Du kan variere løpetreningen med forskjellige måter å trene opp fart, i tillegg til å løpe langturer og annen løpetrening med lav intensitet.

Trening for bedre kondisjon med intervaller

Intervalltrening i denne sammenhengen er løpetrening med moderat til hard intensitet over en gitt distanse eller tidsperiode. Du bør veksle mellom å løpe korte og lange intervaller. Kortintervaller blir gjerne løpt med høyere intensitet og kortere pauser, men langintervaller også blir løpt med høy intensitet, men med lenger pauser. Å kombinere kortintervall med langintervall kan bidra til å øke din aerobe kapasitet og gjøre deg til en raskere løper. Mens kortintervall er spesielt viktig for å stimulere de raske muskelfibrene i muskulaturen din, vil langintervallene bidra til å øke evnen til å løpe lenger distanser i et høyere tempo. Terskeltrening når du trener intervall, kan også være effektiv trening for å øke din aerobe kapasitet slik at du greier å holde et høyere tempo uten at intensiteten nødvendigvis er høyere. Du bør gjennomføre all intervalltrening progressivt, ved at du øker intensiteten gradvis innenfor hvert intervall, og fra ett intervall til det neste. Da vil du å en gradvis tilvenning til økt belastning, bedre treningseffekt, og samtidig redusere risikoen for skader.

Rolige og raske langturer

De rolige langturene er viktig for å trene opp din aerobe utholdenhet, som betyr at du forbedrer muskulaturens evne til å ta opp oksygen. God aerob utholdenhet gjør at du kan løpe lenge uten at den aerobe kapasiteten overskrides, og du går over til anaerob forbrenning. Trener du anaerobt får ikke muskulaturen nok oksygen, og som resultat vil du få en opphopning av melkesyre i muskulaturen. Du vil bli tvunget til å sette ned tempoet, og blir det ille nok må du stoppe opp helt.

De rolige langturene er med på å bygge både din fysiske og mentale kapasitet. Å løpe langt utfordrer din fysiske kapasitet ved belastningen det er for beina å løpe i flere timer. Denne treningen er en tilvenning for muskulaturen, slik at den gradvis tåler mer og mer.

Å løpe rolige langturer er også en fin øvelse i å takle mentalt det er å løpe langt. Du må ha fokus over en lengre periode, ikke minst i forhold til å ta det rolig på disse turene. Å løpe lenge kan av og til også være en prøve for din tålmodighet.

Trening for bedre kondisjon

Løping bør være ditt førstevalg når det gjelder trening for bedre kondisjon. Løpetrening er kanskje den mest effektive kondisjonstreningen du kan gjennomføre. I tillegg til måter å trene på som er nevnt i denne artikkelen, kan du også veksle mellom å løpe fartslek og tempotrening.

Relaterte artikler:

Effektiv kondisjonstrening for løpere

Hvordan få bedre kondisjon og styrke

Om forfatteren

Legg inn kommentar