Trene regelmessig

Lær mer om hvorfor du bør trene regelmessig og hva du kan gjøre for å skape og opprettholde kontinuitet i treningen din.

Hvorfor trene regelmessig

Det å trene regelmessig vil være viktig for deg både for å ha en jevn og god formutvikling og for å opprettholde motivasjonen for trening. Når du trener regelmessig og variert, kan det bidra til en kontinuerlig og god formutvikling. Har du lenger opphold i treningen, vil det gjøre at formen blir dårligere, og du er på mange måter tilbake til start og må bygge deg opp igjen til tidligere formnivå.

Trene regelmessig for å opprettholde motivasjonen

Ingenting er mer motiverende enn å ha en jevn og kontinuerlig formutvikling. Det får du ved å trene regelmessig. Har du lenger opphold i treningen, må tilpasse treningen på nytt, fordi formen blir dårligere. Å drive med jo-jo trening på denne måten er lite motiverende. Ha heller som mål å trene mindre, men opprettholde frekvensen på treningen.

Hvordan trene regelmessig

Trene regelmessig ved at du fordeler treningen jevnt utover hele uka, og trene også i ferier. Hvis det kan være krevende å trene i høytider og ferier, kan du heller gå ned på treningsmengden og korte ned på treningsøktene, men beholde frekvensen på treningen. Da opprettholder du formnivået og slipper å måtte bygge deg opp igjen etter oppholdet i treningen.

Relaterte artikler:

Trening som gir deg motivasjon

Hvordan opprettholde treningen

Om forfatteren

Legg inn kommentar