Trene opp hurtighet på tredemølle

Trene opp hurtighet på tredemølle. Lær mer om hvordan du effektivt kan gjennomføre hurtighetstrening på tredemølle for å bli en raskere løper.

Trene hurtighet på tredemølle

Å trene på tredemølle kan være effektivt for å trene opp hurtighet. Du kan gjennomføre ulike typer med intervall, på samme måte som du gjøre ute. Fordelen med å gjennomføre intervalltrening på tredemølle, er at du kan holde en konstant fart gjennom hele intervallet, noe som trener deg opp i å løpe jevnt over et gitt tidsrom.

Hvordan gjennomføre hurtighetstrening på tredemølle

Legg inn 2 prosent stigning for å kompensere for manglende luftmotstand når du trener på tredemølle. Du bør også kombinere trening på tredemølle med trening ute, slik at du opprettholder styrken i leggmuskulaturen. Motbakketrening med bakkeintervaller kan være meget effektiv trening for å trene opp styrken i beina.

Hurtighetstrening med intervaller

Veksle mellom å løpe kortintervall og langintervall på tredemølle. De aller fleste tredemøller lar deg legge inn intervaller på tid og distanse med pauser mellom hvert intervall, slik at du enkelt kan gjennomføre intervaller med varierende lengde. Du kan variere mellom å løpe klassisk intervall eller varianter av pyramideintervall når du skal trene opp hurtighet på tredemølle. Andre former for hurtighetstrening kan være tempotrening og fartslek. Også her kan velge om du vil forhåndsprogrammere hvor lenge du vil trene, eller gjøre det manuelt på tredemøllen.

Trene opp hurtighet på tredemølle

Å trene opp hurtighet på tredemølle kan være effektiv trening som du kombinerer andre former for løpetrening ute. Tredemølle kan være effektivt for å holde en jevn, høyere fart over tid.

Relaterte artikler:

Trening på tredemølle

Fordeler og ulemper med trening på tredemølle

Om forfatteren

Legg inn kommentar