ANNONSØRINNHOLD FRA MILRAB |Trene intervaller for Birkebeinerløpet

I tillegg til god aerob utholdenhet, trenger du også hurtighet når du skal løpe Birkebeinerløpet. Det kan du effektivt trene opp med med variert intervalltrening. Lær hvordan!

Trene til Birkebeinerløpet

Når du skal trene til Birkebeinerløpet bør du trene variert med lav, moderat og hard intensitet. Hovedvekten av treningen bør være med lav intensitet, mens resterende kan være trening med moderat til hard intensitet. Trening med høyere intensitet kan være intervalltrening. Du kan trene korte og lange intervaller, og også variere med å trene motbakkeintervaller. Intervalltrening når du skal løpe Birken kan øke din aerobe kapasitet, slik at du kan løpe med et høyere tempo ved en gitt intensitet. Intervalltrening for Birkebienerløpet kan være progressive, som vil si at du øker intensiteten innenfor hvert intervall, og fra ett intervall til det neste. Det vil gi deg bedre effekt når du trener intervaller, samtidig som du reduserer risikoen for skader.

Hvordan trene intervaller for Birkebeinerløpet

Hvis du periodiserer treningen frem mot Birkebeinerløpet, kan du ha en hovedvekt av kortintervall i en tidlig fase av treningsprogrammet ditt. Disse intervallene kan du gjennomføre med høy intensitet, og lengden på intervallene kan være alt fra 200-600 meter. I en senere fase av treningsprogrammet kan ha en hovedvekt av langintervaller, med lengde på alt fra 800-1500 meter. Intensiteten på disse intervallene vil naturlig være noe lavere enn for kortintervallene. Ha pauser tilsvarende halve tiden det tar å løpe intervallet, eller kortere. Motbakkeintervaller kan være effektiv trening for Birkebeinerløpet, med tanke på stigningene og det kuperte terrenget du skal forsere når du løper birken. Motbakketrening styrker legg- og lårmuskulaturen din, og du får trent opp effektiv løpeteknikk i motbakkene.

Relaterte artikler:

Løype Birkebeinerløpet 2020

Bygge opp treningsmengde for Birkebeinerløpet

Om forfatteren

Legg inn kommentar