Trene etter fart

Trene etter fart. Lær mer om hvordan du kan trene løping etter fart, og og hvordan du kan kombinere fart og intensitet for best resultat.

Når du trener etter fart

Mange løpere er opptatt av fart når de trener løping, og det er kanskje ikke så rart hvis man trener for å løpe en bestemt distanse på tid. Å trene etter fart kan være og motiverende når du trener for å bli en raskere løper. Men trener du utelukkende etter fart, og trener med en fart som gjør at du trener for hardt med for høy intensitet, kan det få negative konsekvenser for deg som løper.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du kan trene løping etter fart, og fordeler og ulemper med det.

Fordeler med å trene etter fart

Det kan være flere gode grunner å trene etter fart. Dersom du trener for å løpe en gitt distanse på tid. Ved å regne ut kilometertid, kan du trene etter fart avhengig av hva du trener. Trener du intervall kan du trene intervaller som er 5-10 sekunder raskere enn farten du må holde for å løpe på en bestemt tid. Ved å trene etter fart på denne måten kan det være enklere å vite om du faktisk er i stand til å løpe i farten du må holde, og du kan hele tiden ha kontroll på hvor du er med tanke på fartsmålet ditt. Mange løpere har en preferanse for å løpe etter fart. Det kan ha noe med at jo høyere fart jo bedre, og for mange kan det være motiverende.

Ulemper med å trene etter fart

Å trene utelukkende etter fart og ikke intensitet, kan bidra til at du løper med en høyere intensitet enn det som er meningen. Når du trener med for høy intensitet, kan det bidra til at du trener for mye med for høy intensitet, som kan gjøre at du får for lite restitusjon. Da risikerer du at formen blir dårligere, heller en bedre, og du øker også risikoen for å bli skadet. Å trene med for høy intensitet, eksempelvis når du trener intervall, kan bidra til at du får dårligere effekt ut av treningen, enn hvis du fordeler kreftene mer jevnt utover. Å trene bare etter fart kan være demotiverende når du ikke når fartsmålet du har satt deg. Trener du etter intensitet vil du alltid trene riktig, forutsatt at du trener med den intensiteten du skal trene.

Hvordan trene etter fart

Den beste måten du kan trene etter fart, er å kombinere fartsmåling med intensitet. La intensiteten du trener med være rettesnoren for med hvilken fart du skal løpe i. Om ikke farten er i samsvar med dine forventninger om fart, så skal du tenke på at det å løpe etter intensitet er den metoden som garantert vil få deg i bedre form. Hvis du ikke kjenner ditt potensial for fort du kan løpe til enhvert, kan det være et sjansespill å bare trene etter fart.

Trene etter fart

La deg inspirere når du ser farten øker etter hvert som du blir i bedre form, og la intensiteten bestemme hvor stor fart du skal holde når du trener løping med vekslende intensitet. Kombinere det å løpe etter fart med intensitet, så sikrer du at du ikke løper med for høy intensitet. Det vil lønne seg i det lange løp.

Relaterte artikler:

Trene etter pulssoner

Trene med riktig intensitet

Om forfatteren

Legg inn kommentar