Trene etter fart og intensitet med kortintervall

Trene etter fart og intensitet med kortintervall. Lær hvordan du kan estimere fart med fartskalkulator og trene kortintervall etter fart og intensitet.

Kalkulere fart på kortintervall

Å kalkulere fart på kortintervall kan være interessant med tanke på om du har blitt en raskere løper på kortere distanser, men kan også si noe mer generelt om din hurtighet. Fart må alltid ses i sammenheng med intensiteten du har når du løper, og intensiteten bør som hovedregel alltid være styrende.

I denne artikkelen vil du lære om hvordan du kan bruke SpurtCoach for å beregne farten du kan holde på kortintervall, og hvordan du kan bruke fart sammen med intensitet når du skal trene kortintervaller.

Beregne fart på kortintervall med SpurtCoach

Bruk SpurtCoach fartskalkulator for å estimere hvilken fart du skal holde på en gitt distanse. Legg inn ønsket distanse på kortintervall og hvilken tid du beregner å bruke på distansen. Beregne fart, og du får gjennomsnittsfarten per meter du må holde på distansen.

SpurtCoach

Skal du løpe 200 meter intervaller, legger du inn tiden du ønsker å løpe intervallene på, eksempelvis 30 sekunder. Da blir farten 0,15 sekunder per meter, eller 15 sekunder på 100 meter. Legg en strategi for hvordan du vil gjennomføre kortintervallene. Løper du intervallene progressivt raskere, kan du velge å løpe intervallet gradvis raskere gjennom hele intervallet, eller løpe raskere de siste 15 sekundene av intervallet. Legg opp intervalltreningen på en måte som passer for deg.

Intensitet bør være styrende for fart

Intensiteten du skal holde når du løper kortintervall bør alltid være styrende for hvilken fart du løper med. Slik unngår du å løpe med for hard intensitet. Etter hvert når du øker din aerobe kapasitet, vil også farten øke.

Relaterte artikler:

200 meter intervaller

Intensitet og fart når du trener med SpurtCoach

Om forfatteren

Legg inn kommentar