HØSTTURER!

SPAR OPPTIL 40% FØR DET ER FOR SENT


Trene etter distanse med SpurtCoach

Trene etter distanse med SpurtCoach. Lær hvordan du kan beregne distanse i SpurtCoach og bruke det som utgangspunkt for treningen. 

Trening etter distanse

Med SpurtCoach kan du enkelt og raskt beregne distansen du skal trene med utgangspunkt i tid og fart. Det kan være interessant å vite hvor langt du greier å løpe i en bestemt fart og tid, når du trener deg opp til å løpe en gitt distanse.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du beregne distanse i SpurtCoach, og hvordan du kan bruke det når du trener for et mål du har satt deg. 

Beregne distanse i SpurtCoach

Med utgangspunkt i tid og fart som du legger inn SpurtCoach, kan du enkelt kalkulere distansen du vil tilbakelegge. Dersom du ønsker å trene langturer, kan du legge inn tid du ønsker bruke på langturen, og farten. Da vil SpurtCoach fortelle deg hvor mange kilometer, miles eller yards du vil ha løpt. Dersom du ønsker å bruke 2 timer på langturen, og løpe med en fart tilsvarende 5:30 per km, vil du løpe snaut 22 km. 

Kalkulere distanse med SpurtCoach

SpurtCoach

Fart og intensitet når du skal beregne distanse

Farten du holder bør alltid ses i sammenheng med hvilken intensitet du tenker du er i stand til holde. Farten du legger inn når du skal kalkulere distanse i løpekalkulaturen, bør alltid være med utgangspunkt i en fart du er i stand til å holde over et lenger tidsrom, dersom du eksempelvis skal trene langturer. For å vite noe om hva som er en “riktig” fart, bør du ha trent langturer fra før av, slik at du har en formening om en gjennomsnittlig hastighet du kan holde. Hva slags intensitet du tenker å holde når du skal løpe en langtur, vil også være bestemmende for hvilken fart du legger inn i SpurtCoach. Det kan være at du skal løpe langturen progressivt raskere, slik at dette må tas hensyn til når du skal legge inn fart. Enten du skal trene en rolig eller rask langtur, eller andre former for trening med vekslende intensitet, bør det alltid være intensiteten du har planlagt for den aktuelle treningsøkta, som bestemmer farten. I eksemplet med langturen blir da farten bestemt av med hvilken intensitet du er i stand til å løpe. Har du et realistisk anslag med hvilken fart du greier å holde ved en bestemt intensitet, vil det gi et best mulig anslag med tanke på hvor langt du greier å løpe. Det kalkulerer du raskt og enkelt i SpurtCoach. 

Tid når du skal beregne distanse i SpurtCoach

Jo kortere tid og høyere fart du estimerer for treningsturen, jo lenger blir distansen du tilbakelegger. Men trenger ikke være et realistisk mål for deg. I likhet med at farten du setter i SpurtCoach skal ha rot i virkelig, bør du også ha et realistisk mål hvor lang tid skal bruke på treningsturen, og tiden du har tenkt å bruke, henger som vi har sett, ubønnhørlig sammen med hvilken hastighet du tenker holde når du trener. Har du planer om å trene lenge, bør du vurdere om du skal ned på hastigheten, noe som igjen vil føre til å du løper kortere. Igjen er det hvilken intensitet du har planlagt å holde gjennom treningsøkta som vil være bestemmende for hvilken fart du skal løpe på, og hvor mye tid du bruker. 

Trene etter distanse med SpurtCoach

Å trene etter distanse er kanskje mest aktuelt når du skal bygge treningsvolum, og er opptatt av antall løpte kilometer i løpet av en periode. Du kan like gjerne se treningsvolum i sammenheng med hvor mye tid du bruker på trening. Uansett hva du velger, bør du alltid sørge for at det er balanse mellom trening med lav, moderat og hard intensitet. Det vil ha best treningseffekt for deg, og du reduserer samtidig risikoen for å bli skadet. Med det i bakhodet bør du være realistisk med tanke på hvor langt du kan løpe, med tanke på hvilken tid og fart du tenker ha for den aktuelle treningsøkta.

relaterte artikler:

Fartstrening med SpurtCoach

Intensitet og fart når du trener med SpurtCoach

Om forfatteren

Legg inn kommentar

Av Spurt

HØSTTURER!

SPAR OPPTIL 40%

Ultra Omega 3 er den ferskeste og reneste norske lakse-omega 3 som finnes på markedet