Tid når du skal løpe 5 km

Tid når du skal løpe 5 km. Lær mer om hvordan du kan beregne tid du kan ha som mål og trene etter for 5 km.  

Beregne tid når du skal løpe 5 km

Å ha et tidsmål når du trener for 5 km kan være en motivasjon for å trene målbevisst for å nå målet. Tiden kan du raskt og enkelt beregne med SpurtCoach, med utgangspunkt i ditt nåværende formnivå, og hvilken tid du har som mål å løpe 5 km på frem i tid.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du kan trene med utgangspunkt i en sluttid på 5 km, og hvordan du kan beregne hvor lang tid du løper og ønsker å løpe 5 km på. 

Beregne tid når du skal løpe 5 km

Ta utgangspunkt i ditt nåværende formnivå, for å vite noe om hvor lang tid du bruker på å løpe 5 km. Det kan du gjøre gjennom et testløp du utfører på egenhånd eller et løp du deltar i. Denne tiden danner utgangspunktet for hvordan du skal legge opp treningen på 5 km fremover. Når du har tiden på hvor raskt du greier å løpe 5 km nå, kan du bruke SpurtCoach for å beregne tid som kan være målet etter endt treningsperiode. 

Beregne tid på 5 km med SpurtCoach

Bruk SpurtCoach løpekalkulator for å beregne tid på 5 km. For å beregne din fart på 5 km, legg inn farten du har som mål å løpe i og distanse, og kalkulatoren vil regne ut din tid. Husk å velge kilometer som enhet under distanse og fart. 

SpurtCoach

Det er viktig at du setter deg ambisiøse, men likevel realistiske mål for hva som kan være sluttiden din på 5 km innen en gitt treningsperiode. Etter de første ukene med trening, basert på sluttiden du har, vil du vite mer om hvorvidt dette målet er oppnåelig eller ikke. 

Beregne tid når du skal trene for 5 km

Når du har gjennomført et testløp på 5 km, og har sluttiden for distansen, kan du beregne hvilken tid du har som mål å løpe 5 km på. Som vi har vært inne på tidligere bør du sette deg et ambisiøst, men likevel overkommelig mål. Bruk SpurtCoach for å beregne en fart som er noe raskere med tanke på sluttiden du har nå. Hvis sluttiden din er 21 minutter, vil det tilsvare en kilometerfart på 4:12 per km. Da kan det være at du setter deg et mål om å løpe i gjennomsnittsfart på 4:07, som vil tilsvare en sluttid på 20:35. Underveis i treningsprogrammet vil du merke om dette er et realistisk mål eller ikke. Hvis du merker at du må trene for mye med for hard intensitet, kan det være en indikasjon på at du bør trene med lavere intensitet, og det kan hende at du må et et enda lenger tidsperspektiv for å nå tidsmålet ditt. 

Trene etter fart og intensitet

Når du skal trene for å løpe 5 km på en bestemt tid, bør du alltid trene etter intensitet, parallelt med at du trener etter fart. Intensiteten du gjennomfører løpetrening med, skal alltid være styrende for hvilken fart du løper i, ikke omvendt. Trener du utelukkende etter fart, er det stor fare for at du trener for mye med for hard intensitet. Konsekvensen av dette kan bli at du blir i dårligere form, heller enn bedre. I verste fall kan du pådra deg skader

Tid når du skal løpe 5 km

Å ha en sluttid som mål for 5 km, kan både være motiverende og inspirerende for deg når du skal starte treningen for distansen, vel og merke dersom du setter deg realistiske mål for distansen. Bruk SpurtCoach for at du raskt og enkelt kan beregne sluttid på 5 km. 

Relaterte artikler:

Fart når du skal løpe 5 km

Effektivt treningsprogram for å løpe 5 km under 25 min

Om forfatteren

Legg inn kommentar