Terskeltrening om høsten

Det er ingen grunn til å trappe ned mye på treningen, selv om høsten er her og sesongen nærmer seg slutten for de som konkurrerer. Terskeltrening kan du gjennomføre året rundt.

Hva er terskeltrening

Løpetrening rundt terskel er trening rundt det vi kan kalle anaerob terskel. Anaerob terskel er grensen for hva kroppen greier å kvitte seg med av melkesyren når du løper. Går du over til å trene anaerobt vil kroppen produsere mer melkesyre enn den greier å kvitte seg med, og du vil få en opphopning av melkesyre i muskulaturen. Det er vanlig å si at terskelfarten er den høyeste farten du greier å holde i omtrent 1 time. Målet ditt med å trene løping rundt terskel, er at du skal heve din anaerobe terskel, slik at du kan løpe fortere. Terskelfart er altså den maksimale hastigheten du kan holde for at muskulaturen din skal greie å få unna melkesyre og avfallsstoffer.

Terskeltrening kan du gjennomføre med en intensitet som ligger på 85-90 prosent av makspuls, og for å finne ut hvor mye det tilsvarer i antall pulsslag per minutt, kan du bruke Karvonen pulskalkulator. For å beregne dine pulssoner legger du inn din hvilepuls og makspuls. Hvilepulsen kan du ta om morgenen, før du har stått opp av senga. Ta pulsen i 10 sekunder og gange med 6. Makspulsen kan du beregne i kalkulatoren under.

Legg inn hvilepuls og makspuls i Karvonen kalkulator for å beregne dine pulssoner.

Er du 52 år og har en hvilepuls og makspuls på henholdsvis 40 og 169, vil din anaerobe terskel være på omtrent 156 pulsslag i minuttet. Så når du skal gjennomføre terskeltrening om høsten, kan du trene med en puls som ligger mellom 145-157 pulsslag per minutt.

Hvordan gjennomføre terskeltrening om høsten

Du kan gjennomføre terskeltrening om høsten med intervalltrening, der du kan veksle mellom å løpe i flate partier og i motbakker. Intensiteten på intervalltrening kan være på terskel eller litt under. Tempotrening kan også være effektivt når du trener på terskel. Her kan intensiteten være noe lavere, og du kan gjennomføre tempotreningen progressivt, og avslutte del av treningen på terskel.

Relaterte artikler:

Terskeltrening med langintervaller

Terskeltrening for nybegynnere

Om forfatteren

Legg inn kommentar