Terskeltrening for Ringeriksmaraton

Noen ganger må du bare trene litt hardere for å oppnå resultatene du ønsker deg. Lær hvordan du skal trene i terskelfart for Ringeriksmaraton.

Hva er terskeltrening?

Løpetrening rundt terskel er trening rundt det vi kan kalle anaerob terskel. Anaerob terskel er grensen for hva kroppen greier å kvitte seg med av melkesyren når du løper. Går du over til å trene anaerobt vil kroppen produsere mer melkesyre enn den greier å kvitte seg med, og du vil få en opphopning av melkesyre i muskulaturen. Det er vanlig å si at terskelfarten er den høyeste farten du greier å holde i omtrent 1 time. Målet ditt med å trene løping rundt terskel, er at du skal heve din anaerobe terskel, slik at du kan løpe fortere.

Trene på terskel når du skal løpe Ringeriksmaraton

Selv om terskeltrening ikke er treningen du skal trene veldig mye av når du trener deg opp til å løpe Ringeriksmaraton, kan det likevel ha en god effekt når du har som mål å løpe dit beste maraton. Å trene i terskelfart kan øke din aerobe kapasitet, slik at du greier å løpe raskere innenfor en bestemt intensitet. Det vil uansett ikke være mye tid du trener på terskel, og du velge om du vil trene rene økter der målet er å trene på terskel, eller om du trener på terskel som en del av økter med intervalltrening eller tempotrening.

Terskeltrening for Ringeriksmaraton når du trener intervall

Når du trener intervaller for Ringeriksmaraton, bør du gjennomføre disse progressivt, ved at du øker intensiteten gradvis innenfor hvert intervall, og fra ett intervall til det neste. Da får kroppen en gradvis tilvenning til økt intensitet, og du får bedre effekt ut av løpetreningen og kan også redusere risikoen for skader. Å gradvis øke belastningen når du skal trene på terskel er alfa og omega, fordi terskeltrening er en stor belastning på kroppen. Når du skal gjennomføre terskeltrening som en del av intervalltreningen for Ringeriksmaraton, kan du ha som mål å løpe i terskelfart i siste del av intervallet. Trener du kortintervaller for Ringeriksmaraton, kan du ha kortere pauser, slik at du gradvis bygger opp en høyere og høyere intensitet. Trener du langintervaller, bygger du opp intensiteten gradvis, slik at du løper på terskel siste del av intervallet.

Terskeltrening for Ringeriksmaraton med motbakkeintervaller

Når du trener motbakkeintervaller for Ringeriksmaraton, kan det være den mest effektive måten å trene på terskel. Når du trener med høy intensitet i motbakker, vil du relativt raskt komme i opp i terskelfart. Ta utgangspunkt i en motbakke med 5-7 grader stigning, og trene motbakkeintervaller der du løper intervallene progressivt raskere inntil du når terskel. Jogge ned igjen som pause mellom hvert intervall.

Relaterte artikler:

Hvordan trene for Ringeriksmaraton

Hvordan løpe Ringeriksmaraton med negativ splitt

Om forfatteren

Legg inn kommentar

LUKK
LUKK
LUKK
LUKK
LUKK
LUKK
LUKK
LUKK
LUKK
LUKK
LUKK
LUKK