Terskeltrening for løpere

Terskeltrening for løpere kan være effektiv trening for trene opp evnen til å holde et høyere tempo over et lenger tidsrom. Lær mer om terskeltrening for løpere.

Intensitet på terskelløping

Intensiteten på terskeltrening for løpere bør være komfortabel hard, som betyr at du må jobbe hardt, men skal kunne holde farten over en relativt lang periode. 20-30 minutter. I et løp bør du kunne løpe på terskel i 60 minutter, som i praksis betyr at eliteutøvere kan løpe på terskel omtrent et halvmaraton. Terskeltrening vil typisk bli løpt med enda hardere intensitet, sammenlignet med løping i maratonfart.

Hvordan gjennomføre terskeltrening

Formålet med terskeltrening er blant annet å trene opp kroppens evne til å kvitte seg med avfallsstoffer når du løper i et hard tempo innenfor et akseptabelt nivå. Målet er å lære kroppen å tåle et høyere tempo over et lenger tidsrom. Terskeltrening øker farten du greier å holde over et relativt lang tidsrom. Terskeltrening kan du gjennomføre med en intensitet tilsvarende 88-90 prosent av makspuls hvis du er i form, og rundt 80 prosent av maks for dårligere trente utøvere. Husk at riktig fart når du trener på terskel skal være komfortabelt hardt, hvilket er en intensitet som er lavere enn for intervalltrening. Du kan gjennomføre terskeltrening som tempotrening uten pause eller tempointervaller. Tempotrening uten pause kan ha en varighet på 20 minutter eller lenger, mens tempointervaller kan være lengre intervaller med tilpassede pauser mellom hvert intervall. Gjennomføre begge typer terskeltrening med samme intensitet.

Terskeltrening for nybegynnere

Løpere som har liten eller ingen erfaring med terskeltrening, kan først starte med tempointervaller, for så gradvis gå over til tempotrening i terskelfart. Det er tempotrening uten pause i minst 20 minutter på terskel som virkelig vil gi deg god effekt. Det er også full mulig å løpe lenger enn i 20 minutter, eventuelt at du gjennomfører 2×20 minutter terskeltrening, hvis du er i stand til det. Imidlertid vil 1×20 minutter terskeltrening være mer enn nok for de aller fleste løpere.

Relaterte artikler:

Terskeltrening for nybegynnere

Hva er terskelfart

Om forfatteren

Legg inn kommentar