Terskeltrening for Fjellmaraton

Å gjennomføre noe terskeltrening i treningsperioden før Fjellmaraton, kan bidra til å øke din aerobe utholdenhet når du løper i motbakkene i Jotunheimen.

Hva er terskeltrening

Løpetrening rundt terskel er trening rundt det vi kan kalle anaerob terskel. Anaerob terskel er grensen for hva kroppen greier å kvitte seg med av melkesyren når du løper. Går du over til å trene anaerobt vil kroppen produsere mer melkesyre enn den greier å kvitte seg med, og du vil få en opphopning av melkesyre i muskulaturen. Det er vanlig å si at terskelfarten er den høyeste farten du greier å holde i omtrent 1 time. Målet ditt med å trene løping rundt terskel, er at du skal heve din anaerobe terskel, slik at du kan løpe fortere. Terskelfart er altså den maksimale hastigheten du kan holde for at muskulaturen din skal greie å få unna melkesyre og avfallsstoffer.

Terskeltrening med gradvis økning i intensitet

Sørg for å være skikkelig varm før du begynner å trene i terskelfart. Øk intensiteten gradvis ved at du øker intensiteten gradvis for hvert motbakkeintervall du tar, inntil du når terskelfart. Etter hvert vil tiden du trener på terskel øke. Pass på at du ikke går over til å trene anaerobt. Trener du terskel i kupert terreng, bruker du samme prinsipp, ved at du øker intensiteten gradvis, enten i flate partier, som inviterer til høyere fart, eller i motbakkene.

Hvordan gjennomføre terskeltrening for Fjellmaraton

Trener du for halvmaraton eller maratondistansen under Fjellmaraton, kan du gjennomføre terskeltrening i kupert terreng og i motbakker. Å gjennomføre terskeltrening i motbakker, gjør at du raskere kommer opp i terskelfart, og det kan også være enklere å opprettholde intensiteten i motbakkene. Terskeltrening for Fjellmaraton i kupert terreng kan du gjøre mer variert, ved at du øker intensiteten i motbakkene, og løper med noe lavere intensitet i de flate partiene av løypa du trener i. Terskeltrening i motbakker kan gjennomføres ved at du trener i motbakker med 5-7 graders stigning. Gjennomføre terskeltrening i motbakker for Fjellmaraton med en lengde på alt fra 200-600 meter, og ha rolig jogg ned igjen mellom hvert intervall. Start umiddelbart på nytt intervall når du er nede igjen.

Terskeltrening for Fjellmaraton

Å gjennomføre terskeltrening for Fjellmaraton, forutsetter at du har en viss erfaring med denne type trening fra før av. Det kan være hardt å trene på terskel, og du bør gjennomføre terskeltrening i moderate mengder. Økt intensitet på trening kan øke risikoen for skader. Har du lite erfaring med denne type trening fra før av, bør du har kortere perioder hvor du trener på terskel, for så å øke varigheten på terskeltreningen.

Relaterte artikler:

Motbakketrening for Fjellmaraton

Intervalltrening for Fjellmaraton

Om forfatteren

Legg inn kommentar