Tempotrening for 5 km

Lær mer om hvordan du kan trene tempointervaller og tempotrening uten pauser for 5 km, for å øke aerob kapasitet og greie å holde et høyere tempo over tid.

Trene tempo for 5 km

Det er vanlig å dele inn tempotrening i tempointervaller og tempotrening uten pauser. Begge former for tempotrening kan være effektiv trening når du trener for å bli raskere på 5 km. Tempointervaller minner mye om vanlig intervalltrening, med den forskjellen at intervallene er lengre og blir gjerne løpt med noe lavere intensitet, tilsvarende moderat. Tempointervaller kan du trene med en lengde på alt fra 5-10 minutter, avhengig av ditt formnivå. Pausene mellom hvert intervall kan være tilpasset lengden på intervallet. Tempointervaller passer fint for nybegynnere som har erfaring med intervalltrening fra før av, men liten erfaring med tempotrening. Tempotrening uten pauser kan ha en lengde på alt fra 10-40 minutter eller lenger. Her løper du kontinuerlig, så intensiteten må nødvendigvis være noe lavere enn for tempointervaller.

Hvordan gjennomføre tempotrening for 5 km

Tilpasse intensiteten du skal holde på tempotrening for 5 km etter ditt formnivå. Tempointervaller kan bli løpt progressivt med moderat til hard intensitet. Tempotrening uten pauser kan også bli gjennomført progressivt, der du avslutter de siste 5 minuttene med hard intensitet. Dersom du trener for å løpe 5 km på en bestemt tid, kan intensiteten på tempointervallene være 10-15 sekunder raskere enn marsjfarten du tenker holde når du løper 5 km, forutsatt at du holder deg innenfor intensiteten du skal. Farten på tempotrening uten pauser for 5 km, kan ligge rundt marsjfarten for 5 km løp, eller litt raskere.

Relaterte artikler:

Intervalltrening for 5 km på 30 min

Terskelfart for 5 km

Om forfatteren

Legg inn kommentar