Tegn på adhd hos jenter

ADHD-symptomer hos jenter kan se veldig annerledes ut enn de gjør hos gutter. Lær mer om tegn på adhd hos jenter.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) har lenge vært ansett som en tilstand som rammer menn. Men flere kvinner blir diagnostisert ettersom vår forståelse av det blir dypere. Dette skyldes delvis å lære at ADHD hos jenter kan se annerledes ut enn det gjør hos gutter.

For eksempel er det mer sannsynlig at jenter har uoppmerksom ADHD, der dagdrømmer og sjenanse er vanlig. Motsatt er det mer typisk for gutter å ha hyperaktiv-impulsiv ADHD eller kombinert type ADHD.

Hvis den ikke blir diagnostisert, kan ADHD hos jenter føre til ulemper som mangel på tilrettelegging i klasserommet, lav selvtillit og selvbebreidelse. Det kan til og med påvirke mental helse langt opp i voksen alder. Å være klar over de forskjellige symptomene på ADHD hos jenter kan hjelpe deg å vite når det kan være på tide å se en lege for en vurdering.

ADHD og kjønn

ADHD er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse som karakteriseres av vedvarende mønstre av uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. Selv om både gutter og jenter kan ha ADHD, viser forskning at symptomer og uttrykksformer kan variere betydelig mellom kjønnene. Dette har ofte ført til en skjevhet i diagnostisering, hvor gutter diagnostiseres oftere enn jenter. Denne artikkelen vil adressere hvorfor dette skjer, og hvordan vi bedre kan identifisere ADHD hos jenter.

ADHD-symptomer hos jenter

ADHD-symptomer hos jenter blir ofte sett på som personlighetsegenskaper snarere enn ADHD, og det er derfor de ofte blir oversett eller bortforklart. Men hvordan ser egentlig ADHD ut hos jenter vs. gutter? Her er noen symptomer du bør vurdere:

 • Virker tilbaketrukket
 • Gråter lett
 • Dagdrømmende og i en egen verden
 • Vanskeligheter med å opprettholde fokus; lett distrahert
 • Uorganisert og rotete (både i utseende og fysisk plass)
 • Ser ikke ut til å prøve
 • Virker ikke motivert
 • Glemsom
 • Svært følsom for støy, tekstiler og følelser
 • Hyperpratsom (har alltid mye å si, men er ikke god til å lytte)
 • Hyperreaktivitet (overdrevne emosjonelle reaksjoner)
 • Ser ut til å gjøre “uforsiktige” feil
 • Kan ofte smelle igjen dørene
 • Ofte for sen (dårlig tidsstyring)
 • Problemer med å fullføre oppgaver
 • Virker sjenert
 • Ser ut til å bli lett opprørt
 • Skifte fokus fra en aktivitet til en annen
 • Tar tid å behandle informasjon og veibeskrivelser; virker som hun ikke hører deg
 • Verbalt impulsiv; slår ut og avbryter andre

Jenter med ADHD vil ikke nødvendigvis ha alle disse tegnene. Samtidig betyr det ikke at det å ha ett eller to symptomer at du ha ADHD.

Hvis datteren din, barnebarnet eller en annen ung jente i livet ditt viser noen av disse symptomene på en kontinuerlig basis, kan en diskusjon med en erfaren fagperson være fordelaktig. ADHD-symptomer kan manifestere seg forskjellig hos hvert barn. Du har kanskje ett barn som har blitt diagnostisert med ADHD, men har aldri tenkt på at det andre også kan ha det fordi problemene deres virker så forskjellige.

Diagnostisering av ADHD hos jenter

Det er mye lettere å tenke at et barn som er fysisk aktivt og trassig vil ha større fordel av en ADHD-evaluering enn et barn som virker fjernt eller distrahert. Men hos jenter har ADHD-tegn og symptomer en tendens til å ha noen få underliggende fellestrekk.

Kompenserer for uoppmerksomhet

For mange jenter med ADHD er det den største utfordringen å ta hensyn til oppgaven. De kan bli distrahert av ytre hendelser eller drive bort i en egen verden. For eksempel kan en fugl utenfor et klasseromsvindu fjerne oppmerksomheten fra noe som er viktigere i miljøet, som en lærer som annonserer datoen for en kommende eksamen.

For å kompensere kan en jente med ADHD hyperfokusere på noe hun liker eller er god på. Hun vil legge ned så mye innsats og konsentrasjon mot den ene tingen at foreldre eller lærere kan avvise muligheten for ADHD. Noen ganger er denne hyperfokuseringen en mestringsstrategi for å holde seg underholdt når noe er kjedelig. Andre ganger føler hun kanskje ikke at hun har noen kontroll over det.

Alltid i bevegelse

Hvis en jente er hyperaktiv, kan hun beskrives som en “tomboy” fordi hun liker fysisk aktivitet og ikke ser ut til å like de samme tingene som andre jenter på hennes alder. ADHD hos jenter kan også dukke opp på mindre åpenbare måter som fortsatt innebærer å alltid være i bevegelse, for eksempel ved å krible hele tiden eller alltid bevege seg rundt i stolen.

Mangel på impulskontroll

En jente med ADHD kan ha impulsivitet og være hyperpratsom. Hun kan være verbalt impulsiv, avbryte andre, snakke overdrevent eller endre emne gjentatte ganger under samtaler. Hun kan til og med røpe ord uten å tenke på deres innvirkning på andre. Jenter med ADHD kan også være overfølsomme. Noen beskrives som overemosjonelle og lett eksitable.

KAMPANJER HOS MILRAB |

Hvordan ADHD manifesterer seg i forskjellige aldre

Småbarnsalder

I småbarnsalderen kan ADHD hos jenter være spesielt vanskelig å identifisere. Jenter kan vise tidlige tegn på ADHD ved å ha problemer med å følge instruksjoner, være overdrevent aktive, eller ha vansker med å leke rolig. Foreldre og barnehagelærere bør være oppmerksomme på disse tidlige tegnene, da tidlig intervensjon kan være avgjørende.

Skolealder

Når jenter med ADHD begynner på skolen, blir symptomene ofte mer synlige. Uoppmerksomhet kan føre til dårligere skoleprestasjoner, og lærere kan merke at jentene har vansker med å følge med i undervisningen. Sosiale utfordringer kan også begynne å dukke opp, da jenter med ADHD kan ha problemer med å opprettholde vennskap og håndtere gruppeinteraksjoner.

Ungdomsalder

I ungdomsårene kan symptomene på ADHD bli enda mer komplekse. Jenter kan oppleve økt emosjonell ustabilitet, og utfordringer med selvorganisering og tidsstyring kan bli mer fremtredende. Dette kan påvirke deres skoleprestasjoner og sosiale liv ytterligere, og øke risikoen for utvikling av psykiske helseproblemer som angst og depresjon.

Utfordringer med diagnostisering av ADHD hos jenter

En av de største utfordringene med å diagnostisere ADHD hos jenter er den eksisterende skjevheten i diagnostisering. Historisk sett har forskning og diagnostiske kriterier vært mer fokusert på gutter. Dette har ført til at mange jenter ikke blir diagnostisert før senere i livet, om i det hele tatt. Å forstå de forskjellige måtene ADHD kan manifestere seg på hos jenter er derfor avgjørende for korrekt diagnostisering.

Sosiale og kulturelle faktorer

Sosiale og kulturelle faktorer spiller også en rolle i hvordan ADHD oppfattes og diagnostiseres hos jenter. Jenter forventes ofte å være mer rolige og veloppdragne enn gutter, noe som kan føre til at deres symptomer blir oversett eller bagatellisert. Foreldre og lærere kan dermed være mindre tilbøyelige til å søke en ADHD-diagnose for jenter, selv når symptomene er til stede.

Differensialdiagnose

ADHD hos jenter kan også ofte bli forvekslet med andre tilstander, som angst eller depresjon. Dette kan gjøre det vanskelig å få en korrekt diagnose, da symptomene kan overlappe. En grundig vurdering av en kvalifisert helsepersonell er nødvendig for å skille mellom disse tilstandene og sikre en nøyaktig diagnose.

Betydningen av tidlig intervensjon

Foreldre og lærere spiller en viktig rolle i tidlig identifisering og intervensjon for jenter med ADHD. Det er viktig å være oppmerksom på tidlige tegn og søke profesjonell hjelp hvis det er mistanke om ADHD. Tidlig intervensjon kan bidra til å redusere de langsiktige konsekvensene av ADHD og hjelpe jenter med å utvikle nødvendige ferdigheter for å håndtere sine symptomer.

KAMPANJER HOS MILRAB |

Helsepersonell bør være oppmerksomme på kjønnsforskjeller i ADHD-symptomer og være grundige i sin vurdering. Bruk av ulike diagnostiske verktøy og metoder kan bidra til å identifisere ADHD hos jenter, selv når symptomene ikke er like tydelige som hos gutter. En helhetlig tilnærming til diagnostisering og behandling er nødvendig for å sikre best mulig utfall for jenter med ADHD.

Behandling for jenter med ADHD

En psykisk helsepersonell kan utføre testene som trengs for å identifisere om jenta i livet ditt kan ha ADHD og starte behandling. Behandling for ADHD hos jenter kan omfatte atferdshåndteringsteknikker, organisasjonsstrategier, medisinering, rådgivning og støtte.

Bare det å vite at hun har ADHD kan avlaste en ung jente for en enorm byrde av skyld og skam. Det kan også frigjøre henne fra de skadelige etikettene om å være «spacey», «umotivert», «dum» eller «lat». En jente med ADHD er ingen av disse tingene. Hun har rett og slett ADHD. Og strategier kan settes på plass for å gjøre livet hennes litt enklere og fremtiden lysere. Det første trinnet for å få dette til er å gjenkjenne de forskjellige ADHD-symptomene hos jenter, og nå vet du hva du skal se etter.

Medisinsk behandling

Medisinsk behandling kan være effektiv for mange med ADHD, inkludert jenter. Sentralstimulerende medisiner, som metylfenidat, har vist seg å være effektive i å redusere ADHD-symptomer. Det er viktig at behandlingen tilpasses individuelt, og at det følges opp av helsepersonell for å sikre optimal effekt og håndtere eventuelle bivirkninger.

Atferdsterapi

Atferdsterapi er en annen viktig behandlingsform for ADHD. Terapi kan hjelpe jenter med å utvikle strategier for å håndtere uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. Dette kan inkludere teknikker for tidsstyring, organisering og sosial interaksjon. Foreldretrening kan også være nyttig for å lære foreldre hvordan de best kan støtte sine barn.

Støtte i skolen

Tilrettelegging i skolen er ofte nødvendig for å hjelpe jenter med ADHD å oppnå sitt fulle potensial. Dette kan inkludere ekstra tid på prøver, bruk av hjelpemidler som datamaskiner for notater, og tilgang til spesialpedagogiske tjenester. Lærere bør også være oppmerksomme på de individuelle behovene til jenter med ADHD og tilpasse undervisningen deretter.

Å leve med ADHD: Erfaringer og mestringsstrategier

Mange jenter og kvinner med ADHD har delt sine personlige erfaringer om hvordan det er å leve med tilstanden. Disse historiene gir verdifulle innsikter i de daglige utfordringene og mestringsstrategiene som brukes. Å høre fra andre med lignende opplevelser kan være en kilde til støtte og inspirasjon for jenter som nylig har fått diagnosen.

Mestringsstrategier

Det finnes mange mestringsstrategier som kan hjelpe jenter med ADHD å håndtere sine symptomer. Dette kan inkludere bruk av kalender- og planleggingsverktøy, etablering av rutiner, og å ta regelmessige pauser for å unngå overveldelse. Det er også viktig å finne sunne måter å håndtere stress på, som gjennom fysisk aktivitet eller kreative aktiviteter.

Konklusjon

KAMPANJER HOS MILRAB |

ADHD hos jenter er en kompleks og ofte undervurdert tilstand. Ved å øke bevisstheten om hvordan ADHD kan manifestere seg annerledes hos jenter, kan vi bedre identifisere og støtte dem. Tidlig intervensjon, riktig diagnostisering og tilpassede behandlingsmetoder er nøkkelen til å hjelpe jenter med ADHD å lykkes både akademisk og sosialt. Ved å anerkjenne og adressere disse forskjellene kan vi bidra til et mer inkluderende og forståelsesfullt samfunn for alle med ADHD.

Referanser

 1. Bauermeister JJ, Shrout PE, Chávez L, et al. ADHD and gender: are risks and sequela of ADHD the same for boys and girls? J Child Psychol Psychiatry. 2007;48(8):831-9. doi:10.1111/j.1469-7610.2007.01750.x
 2. Ghanizadeh A. Psychometric analysis of the new ADHD DSM-V derived symptoms. BMC Psychiatry. 2012;12:21. doi:10.1186/1471-244X-12-21
 3. Skogli EW, Teicher MH, Andersen PN, Hovik KT, Øie M. ADHD in girls and boys–gender differences in co-existing symptoms and executive function measures. BMC Psychiatry. 2013;13:298. doi:10.1186/1471-244X-13-298
 4. Young S, Adamo N, Ásgeirsdóttir BB, et al. Females with ADHD: An expert consensus statement taking a lifespan approach providing guidance for the identification and treatment of attention-deficit/ hyperactivity disorder in girls and womenBMC Psychiatry. 2020;20(1):404. doi:10.1186/s12888-020-02707-9

Om forfatteren