TagSykle til jobben ned i vekt

Sykling som slanking

Denne artikkelen vil se på hvordan sykling kan brukes som en del av en slankeplan, de helsemessige fordelene det medfører, og hvordan man kan strukturere en treningsrutine som maksimerer vekttap.