GAVER TIL HENNE!TagMenisksutur

Menisk løping

Å skade menisken kan føles om et stort tilbakeslag for deg som løper, men det er håp. Lær mer om hvordan komme tilbake etter en meniskskade.