TagLivsstil betydning

Hva mener vi med livsstil

Livsstil er interesser, meninger, atferd og atferdsretning for et individ, en gruppe eller en kultur. Lær mer om hva livsstil er.

Helsefremmende livsstil

Kosthold, vekt, aktivitet, alkoholkonsum og røyking øker alle risikoen for tidlig død. Lær mer om en helsefremmende livsstil, og hvilken forskjell det kan utgjøre.