TagFunksjonell bevegelse

Funksjonell styrketrening

Funksjonell styrketrening er et begrep som brukes til å beskrive øvelser som gjør det lettere å utføre aktiviteter i hverdagen. Lær mer om funksjonell styrketrening.