TagBrokk i pungen

Lyskebrokk løping

Å ha en brokk kan forstyrre treningsrutinen betydelig, selv om det ikke er smertefullt. Lær mer om trening før og etter lyskebrokkoperasjon.