TagAnaerob forbrenning

Hvordan trene anaerob utholdenhet

I denne artikkelen skal vi gå i dybden på hva anaerob utholdenhet er, hvordan det skiller seg fra aerob utholdenhet, og hvordan man kan trene effektivt for å forbedre denne typen utholdenhet.