Strategi for 5 km løp

Strategi for 5 km løp. Lær mer om hvordan du kan legge opp en løpsstrategi for 5 km, for at du skal løpe din raskeste 5 km.

Løpsstrategi for 5 km

Selv om 5 km er en relativt kort distanse å løpe, er det likevel en krevende øvelse å gjennomføre distansen på raskest mulig tid. Ofte når du løper denne type distanser, ligger du på anaerob terskel, og det kan være en hårfin balansegang å ikke gå over denne grensen slik at du blir stokk stiv i beina. For å unngå dette må du planlegge med hvilken intensitet og fart du skal ha i de forskjellige fasene av løpet, slik at du får ut alt og løper din beste 5 km.

SpurtPace

Strategi for å løpe 5 km på 21 minutter

Hvis du har en fart inne som gjør at du kan løpe 5 km på 21 minutter, tilsvarer det en gjennomsnittlig fart på 4:12 per minutt eller 14,29 km/h. Du bør ha som mål åpne i et roligere tempo de to første kilometerne, og løpe disse progressivt raskere. Du kan løpe den første kilometeren på 4:22, den andre kilometeren på 4:17, den tredje på 4:12, den fjerde på 4:07 og den siste på 4:02. Bruker du denne strategien løper du akkurat på 21 minutter, og løper progressivt gjennom hele løpet ved at du øker farten gradvis gjennom hele løpet.

Strategi for 5 km løp

Alt for mange løpere åpner alt for hardt når de løper 5 km. Det er ikke så rart, fordi er fort gjort å henge seg på løpere som enten er bedre enn deg eller som deg, åpner alt for hardt. Ved å åpne i et roligere tempo får du tid til å kjenne etter hvordan kroppen fungerer, og kan legge opp løpet deretter. Om det betyr at du ikke greier å holde planlagt tidsskjema, får så være. Det viktige her er at du får ut det du er god for på løpsdagen.

Relaterte artikler:

Tid når du skal løpe 5 km

Estimere fart på 5 km med SpurtPace

Om forfatteren

Legg inn kommentar