SpurtMarathon

SpurtMarathon. Legg inn tiden du har løpt 5 km, 10 km eller halvmaraton på tidligere, og bruk SpurtMarathon for å estimere hvor lang tid du bruker på maraton.

Beregne din sluttid på maraton med SpurtMarathon

Hvor lang tid du bruker på maraton kan være en rettesnor for hvilket tempo du skal løpe maraton i. Dette er viktig for å legge en strategi for hvordan du skal legge opp ditt maratonløp. Bruk SpurtMarathon for å beregne din sluttid, basert på tiden du har brukt på 5 km, 10 km eller halvmaraton.

SpurtMarathon

Hvordan beregne din sluttid med SpurtMarathon

Legg inn tid og distanse på løp du har gjennomført tidligere. Du kan velge enten 5 km, 10 km eller halvmaraton. Om ønskelig kan du legge inn en distanse til, men det er ikke nødvendig for kalkulere en estimert sluttid på maraton. Klikk «Beregn» og du får en estimert sluttid på maraton, basert på distansene du har lagt inn.

Andre faktorer som vil påvirke din sluttid

Kalkulatoren estimerer en sluttid utelukkende basert på tidene du har løpt kortere distanser på. Når du løper maraton, vil det være en rekke andre faktorer som spiller inn, og som vil påvirke din sluttid. Blant annet vil løypeprofil, temperatur og dagsform spille inn på hvilken sluttid du får. Likevel kan det å kalkulere din sluttid være en motivasjonsfaktor for din trening, og være et mål du kan jobbe mot.

Relaterte artikler:

SpurtCoach

Intensitet og fart når du trener med SpurtCoach

Om forfatteren

Legg inn kommentar