Løpekalkulator

=
/

Konvertere fart og km/t, med fart/hastighet mellom minutter eller miles per km.

Kalkulator for å konvertere fart

min/km
=
min/mi
=
km/h
=
mph

Konvertere distanser mellom kilometer og miles.

Kalkulator for å konvertere distanser

km
=
mi

Ved å legge inn en kjent løpstid, kan du få en prognose på løpstid på en annen distanse. Formelen som blir brukt er utviklet av forskeren Peter Riegel i 1977. Det er viktig å understreke at dette er estimat, ikke en nøyaktig måling.

Distanser kan for eksempel bli lagt inn som 5 k, Maraton, Halvmaraton, 10000 m eller 0.5 km..

Tid kan bli lagt inn som TT:MM:SS.

Kalkulator for prognose på løpstid

@
@

Legg inn distanse og tid for å kalkulere splittid. Velg en strategi for fart, med positiv eller negativ splitt.

Distanser kan for eksempel bli lagt inn som 5 km, Maraton, Halvmaraton, 10000 m eller 0.5 km.

Tid kan bli lagt inn som TT:MM:SS

Kalkulator for å beregne splittid

@
Δ
Distanse Splittid Tid Lengde intervall