Snus tidlig i svangerskapet

Sammenhengen mellom snus og svangerskapsutfall har blitt undersøkt i en nylig publisert kohortstudie som omfatter kvinner som brukte snus eller røykte daglig og en kontroll som ikke brukte tobakk.

Det er anbefalt kvinner å avstå fra snus og andre nikotinkilder under svangerskapet.

Viktige forskningsresultater om snus:

  • Daglig bruk av snus under graviditet er forbundet med en beskjeden reduksjon i gjennomsnittlig fødselsvekt.
  • Daglig bruk av snus under graviditet er forbundet med økt risiko for for tidlig fødsel, dødfødsel og nyfødt apné.
  • Daglig bruk av snus under graviditet er ikke forbundet med en for liten baby gjennom svangerskapet.

I forskningen ble det brukt data fra det svenske medisinske fødselsregisteret for å sammenligne fødselsresultatene til 789 kvinner som brukte snus daglig, 11240 kvinner som røykte sigaretter daglig og 11495 kvinner som ikke brukte tobakksprodukter. Fire helsepunkter ble evaluert: fødselsvekt, for liten baby gjennom svangerskapet, prematur fødsel og svangerskapsforgiftning.

Resultatene viste at sammenlignet med ikke-brukere av snus, ble gjennomsnittlig fødselsvekt for babyer født av snusbrukere redusert med 39 gram, mens hos sigarettrøykere ble det redusert med 190 gram. Risikoen for en for liten baby i gjennom svangerskapet blant snusbrukere var lik den for ikke-brukere av tobakk, men den ble betydelig økt blant sigarettrøykere. Resultatene viste også at risikoen for for tidlig fødsel var betydelig forhøyet både hos snusbrukere og sigarettrøykere sammenlignet med ikke-brukere av tobakk. I tillegg har snusbrukere en betydelig økt risiko for preeklampsi.

Wikström et al (2010) utvidet studiepopulasjonen til 610 000 kvinner, og inkluderte 7600 kvinner som brukte snus, 58 000 kvinner som røykte. Studien bekreftet at bruk av snus hos gravide var forbundet med en reduksjon i gjennomsnittlig fødselsvekt, men denne større studien fant ingen økt risiko for preeklapmpsi, tvert imot var snusbruk forbundet med redusert risiko for både svangerskapsforgiftning og svangerskapshypertensjon. I tillegg fant studien en økt risiko for dødfødsel.

Relaterte artikler:

Verdt å slutte med snus

Hvordan slutte å snuse

Referanser

Om forfatteren