Snus og amming

Nikotin er et giftig, kjemisk stoff som naturlig finnes i tobakkplanter og frigjøres under snusing. Lær mer om snus og amming.

Snus og amming

Det er veldig vanedannende og stimulerer nervesystemet, øker hjertefrekvensen og blodtrykket og forårsaker andre skadelige effekter. Denne artikkelen ser mer detaljer om hvordan nikotin i morsmelk kan påvirke det ammede barnet.

Kommer nikotin i morsmelken?

Ja, nikotin blir lett absorbert i morsmelk fra mors blod når hun snuser eller bruker nikotinerstatningsterapi, og babyen hennes vil også puste inn nikotin direkte hvis den blir utsatt for sidereyk.

Fordeler med amming

Selv om nikotin lett beveger seg i morsmelken, er amming antatt å oppveie risikoen for nikotineksponering sammenlignet med morsmelkerstatning fordi amming beskytter mot luftveisinfeksjoner og har mange andre fordeler.

Nikotin i morsmelk kan:

  • Nikotin er et kjent appetittdempende middel.
  • Forårsaker masete oppførsel, brystvegring, overdreven gråt og økt kolikk hos mødre som snuser.
  • Føre oppkast og kvalme hvis en mor snuser mye hver dag.
  • Forårsaker diaré.
  • Øker babyens hjertefrekvens.
  • Forårsaker forstyrret søvn med mer nikotineksponering, fordi nikotin er et sentralstimulerende middel
  • Øker risikoen for krybbedød.
  • Forstyrrer normal utvikling av spedbarnslunge.
  • Reduserer prolaktinnivåene (et hormon som er nødvendig for å lage morsmelk) og påvirke melkeforsyningen, selv om ikke alle studier er enige om dette.
  • Være en risikofaktor for overvekt hos barn og dysfunksjon i skjoldbruskkjertelen.

Hvor lenge holder nikotin seg i morsmelken?

Nikotin beveger seg lett over i morsmelk under snusing. Mengden nikotin i morsmelk er høyest når du snuser. I løpet av de neste to timene halveres konsentrasjonen av nikotin. Det vil ta omtrent ti timer for nikotin å forlate blodet eller morsmelken helt, basert på den generelle veiledningen om at det tar fem halveringstider for å fjerne et stoff helt fra kroppen. I praksis selv om nikotin ikke lagres i morsmelk, vil nivåene av nikotin hos en mor som snuser regelmessig hele dagen akkumuleres over 24 timer så lenge mor snuser, og nedbrytningsprodukter av nikotin, f.eks. kotonin forblir mye lenger i kroppen.

Relaterte artikler:

Snusing under graviditet

Fordeler ved å slutte å snuse

Om forfatteren

Legg inn kommentar