Sjette etappe av Holmenkollstafetten – Lille Besserud

Lær mer om hvordan du kan trene for «Lille Besserud» som er en lettere, men likevel tung versjon av den beryktede etappen opp Besserud.

Beskrivelse av sjette etappe av Holmenkollstafetten

Lille Besserud

Distansen populært kalt «Lille Besserud» er på 1240 meter, og er en ganske tøff etappe som går fra Holmenveien opp til Slemdale skole. Stigningen er opp mot 9 prosent på det bratteste. Den sjette etappen av Holmenkollstafetten starter likevel med en slak utforbakke, før det begynner å stige og man svinger til høyre inn på Frognerseterveien. Det er her de tøffeste stigningene begynner, med 800 meter før man når toppen og løper inn til veksling ved Slemdal skole.

Trening for sjette etappe av Holmenkollstafetten

Når du skal trene for å løpe sjette etappe av Holmenkollstafetten, bør du ha et solid grunnlag med basistrening gjennom vinteren, der du løper mye rolig med innslag av intervalltrening og fartslek. Spesifikk trening for denne etappen bør være korte og lange intervaller i motbakker, samt intervalltrening i flatere partier for å trene opp hurtighet. Korte motbakkeintervaller for Lille Besserud kan være intervaller med en lengde på 60-200 meter, i en bakke som har en stigning på 7-9 grader. Løp kortintervaller i motbakke med høy intensitet, der du løper intervallene progressivt raskere. Langintervaller i motbakke kan ha en lengde på 400-1200 meter, der du løper intervallene progressivt raskere. Pass på at disse intervallene ikke blir løpt med for hard intensitet. Ta det litt roligere i starten, og ha en gradvis økning i intensitet utover i intervallet. Langintervallene kan ha en utflating mot slutten av intervallet, for å simulere hvordan det er å løpe Lille Besserud, eller sjette etappe av Holmenkollstafetten. Ha en gradvis økning i hvor mange repetisjoner du gjennomføre utover i treningsperioden. Intervalltreningen i flate partier kan veksle mellom korte og lange, med en hovedvekt av lange senere i treningsperioden. Intensiteten på disse kan være moderat til hard.

Relaterte artikler:

Femte etappe av Holmenkollstafetten – Forskningsveien til Vinderen

Trening for Holmenkollstafetten

Om forfatteren

Legg inn kommentar