Sett deg mål med treningen

Lær hvordan du skal sette deg mål med treningen, for å motivere deg selv og trene med kontinuitet.

Målrettet trening

Å sette seg ett eller flere mål med treningen, kan det gjøre det enklere å motivere seg for trening, trene riktig og opprettholde kontinuitet i treningen. Å trene uten mål og mening er definitivt bedre enn å ikke trene, men det kan fort bli lapskaustrening som ikke gir deg effekten du ønsker. Setter du deg realistiske, men på samme tid ambisiøse mål, kan det gjøre treningen mer motiverende, og gjøre at du trener mer effektivt for å nå dine mål.

Hvordan sette seg mål med treningen

Ta alltid utgangspunkt i hvor du er formmessig når du skal sette deg mål med treningen, og ha hele tiden en gradvis progresjon i hvordan du trener, som er i takt med at kroppen din blir sterkere. Å trene målbevisst på denne måten gjør treningen mye mer motiverende, og du kan få en jevn og god formutvikling. Å sette seg ambisiøse, men på samme tid realistiske mål, gjør at du hele tiden må strekke deg og utfordre deg selv, men på kroppens premisser. Du trener ikke hardere enn at du hele tiden bygger et overskudd, og blir sterkere, mer utholdende og raskere. Tidsbestemme målene du setter deg, og vær konkret på hva du skal ha oppnådd innen tidsmålet du har satt deg. Å bli i bedre form kan være et mål, men det kan være vanskelig å måle. Å fullføre 5 km eller løpe på en bestemt tid er konkret, og kan enkelt måles etter en bestemt tidsperiode.

Å sette seg mål med treningen kan være motiverende

Motivasjon er en forutsetning for all trening du gjennomfører. Jo sterkere motivasjon du har for å gjennomføre noe, jo mer arbeid vil du antakelig legge ned i treningen for å oppnå det du ønsker. Som vi har vært inne på tidligere, vil det være viktig at treningen ikke er for hard, men tilpasset ditt formnivå. Det vil gjøre treningen mer motiverende. Å ha ett eller flere mål der fremme kan være en veldig drivkraft for deg i treningen, vel å merke hvis målene er innenfor rekkevidde.

Mål for å skape kontinuitet i treningen

Å ha mål på det du ønsker å oppnå fordrer at du har en plan for hvordan du skal greie å nå målene dine. Et fleksibelt treningsprogram tilpasset ditt nivå, vil i så måte være et viktig verktøy for deg når du skal nå dine mål. En plan for treningen kan gjøre det enklere å trene regelmessig og ha kontinuitet i treningen, og vil gjøre terskelen høyere for å droppe trening. Følg et treningsprogram som har en progresjon tilpasset din formutvikling, og fleksibelt slik at du kan gjøre nødvendige endringer underveis. Vær disiplinert og følg den planen du har valgt. Sett deg delmål underveis, og ha hele tiden de overordnede målene med treningen i bakholdet.

Relaterte artikler:

Trene regelmessig

Hvordan komme enkelt i form

Om forfatteren

Legg inn kommentar