Sett deg mål med SpurtMarathon

Sett deg mål med SpurtMarathon. Sett deg mål for hvor raskt du ønsker å løpe 5 km, 10 km eller halvmaraton, og beregne hvor raskt du kan løpe maraton.

Trene til maraton

Bruk SpurtMarathon for å kalkulere med hvilken sluttid du har som mål å løpe maraton. Sett deg mål for hvor raskt du ønsker å løpe 5 km, 10 km og halvmaraton, og estimere hvilken tid det kan tilsvare på maraton.

Hvordan sette seg mål for distanser

Med utgangspunkt i hvor raskt du greier å løpe 5 km, 10 km eller halvmaraton, kan du sette deg mål for hva som kan være målet for distansen frem tid. Sett deg spesifikke og målbare mål, ved at du angir hvilken tid du ønsker å løpe distansen på. Målene bør være ambisiøse, men på samme tid realistiske, slik at du skal ha en mulighet for å nå målet ditt. Målet ditt skal også være tidsbestemt, slik at du vet nøyaktig når du skal ha nådd målet ditt.

Beregne sluttid på maraton ut fra ditt tidsmål på distansene

Legg inn tiden du har som mål å løpe 5 km, 10 km eller halvmaraton, og klikk ‘Beregn!’ for å kalkulere hvilken sluttid det kan tilsvare på maraton. Dersom du har som mål å trene for to distanser, eksempelvis 5 km og 10 km, eller 10 km og halvmaraton, legger du inn tid du har som mål å løpe disse distansene på.

SpurtMarathon

Faktorer som kan påvirke din sluttid på maraton

Selv om du løper kortere distanser på en bestemt tid, og du får estimert en sluttid på maraton, kan det være en rekke andre faktorer som påvirker din sluttid, eksempelvis hvordan du har trent, temperatur, løypeprofil og dagsform. SpurtMarathon gir deg et estimat basert på tid, og kan være interessant blant annet for å sette seg mål for hvilken tid du ønsker å løpe maraton. Når du står på startstreken, må du ha en strategi for løpet, basert de faktorene du har kontroll på. Da har du lagt til rette for en best mulig gjennomføring av maraton.

Om forfatteren

Legg inn kommentar