Sett deg mål med SpurtCoach

Sett deg mål med SpurtCoach. Bruk løpekalkulatoren for å planlegge tid, fart og distanse. 

Sett deg mål med treningen

Å sette seg mål med treningen kan gjøre treningen mer motiverende, og gjøre det enklere for deg å ha kontroll på hvordan du ligger an med tanke på målene du har satt deg. SpurtCoach kan være et verktøy du kan bruke for å estimere tid og fart på distansen du trener for. Ut fra disse estimatene kan du sette deg mål for hva du ønsker å oppnå med treningen.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du kan sette deg mål med utgangspunkt i SpurtCoach, for beregne tid og fart ut i fra ønsket distanse.

Exclusive Winter Collection

Mål med utgangspunkt i formnivå

Målene du setter deg, bør ha utgangspunkt i formnivået ditt. Det er et godt utgangspunkt for å med riktig trening med tilpasset intensitet. Er du usikker på eget formnivå, kan du gjennomføre trening i noen uker, for å kartlegge eget formnivå. Med det som utgangspunkt kan du sette deg mål med treningen. Eksempel på mål kan være å løpe en gitt distanse på en bestemt tid. Avhengig av hvilken distanse du ønsker å trene for, kan du sette deg mål for hva slags trening du ønsker å gjennomføre med lav, moderat og hard intensitet.

Beregne mål på tid, fart og distanse med SpurtCoach

SpurtCoach lar deg raskt og enkelt beregne tid, fart og distanse. For å beregne tid legger du inn ønsket distanse og fart. Fart beregner du ved å legge inn ønsket sluttid og distanse, mens distanse blir beregnet ved å legge inn tid og fart. Når du kjenner ditt formnivå kan du sette deg mål med utgangspunkt i hvilken fart du kan gjennomføre trening med vekslende intensitet. Du kan beregne tid for å vite noe om hvor lange treningsøktene skal være, og du kan beregne hvor lange treningsøktene skal være i distanse, om ønskelig. Har du en sluttid du ønsker å gjennomføre en gitt distanse, finner du gjennomsnittsfarten du må holde med SpurtCoach. 

SpurtCoach

Tilpasse fart etter intensitet

Trener du utelukkende etter fart, står du i fare for å trene for mye med for høy intensitet. Resultatet av å trene for mye med moderat til hard intensitet kan være at formen blir dårligere, heller enn bedre. I verste fall kan du pådra deg skader. Derfor er det viktig at målene du har satt deg for hvor fort du skal løpe, alltid er i samsvar med hvilken intensitet du skal trene. Det betyr at når du skal trene med lav, moderat eller hard intensitet, skal intensiteten alltid være bestemmende for med hvilken fart du løper. Farten vil komme når du blir i bedre form. Det er også intensiteten på treningen som skal være styrende når du trener på tid eller etter distanse. 

Sett deg mål med SpurtCoach

SpurtCoach kan være et nyttig og effektivt verktøy for å estimere tid, fart og distanse, både med tanke på hvordan du skal trene, og sluttid på en gitt distanse når du konkurrerer. Likevel er det ditt formnivå som vil være styrende for med hvilken fart eller tid du løper en gitt distanse, og det er den vekslende intensiteten du er i stand til å holde, som vil være styrende for hvilken fart du skal holde. Med det som utgangspunkt har du gode forutsetninger for å holde stø kurs for å nå målene du har satt deg. 

Relaterte artikler:

Hvordan trene med SpurtCoach

Intensitet og fart når du trener med SpurtCoach

Om forfatteren

Legg inn kommentar

SYKLE TIL JOBBEN?

OPPTIL 40%

PÅ ELSYKLER!