Sammenhengen mellom helse og livsstil

Livsstil kan relateres til livsførsel til innbyggere et sted til en bestemt tid. Lær mer om sammenhengen mellom helse og livsstil.

Helse og livsstil

Livsstil er en måte som brukes av mennesker, grupper og nasjoner og dannes i spesifikk geografisk, økonomisk, politisk, kulturell og religiøs tekst. Livsstil refereres til egenskapene til innbyggerne i en region i spesiell tid og sted. Det inkluderer daglig oppførsel og funksjoner til enkeltpersoner i jobb, aktiviteter, moro og kosthold.

De siste tiårene er livsstil som en viktig helsefaktor mer interessert for forskere. I følge WHO er 60% av relaterte faktorer til individuell helse og livskvalitet korrelert med livsstil. Millioner av mennesker fører en usunn livsstil. Derfor møter de sykdom, funksjonshemming og til og med død. Problemer som metabolske sykdommer, ledd- og skjelettproblemer, hjerte-karsykdommer, høyt blodtrykk, overvekt, vold og så videre, kan være forårsaket av en usunn livsstil. Forholdet mellom livsstil og helse bør vurderes høyt.

I dag har det skjedd store forandringer i livet til alle mennesker. Underernæring, usunt kosthold, røyking, alkoholmisbruk, narkotikamisbruk, stress og så videre, er ofte den dominerende livsstilen. Dessuten møter borgernes liv nye utfordringer. For eksempel, nye teknologier innen IT som internett og virtuelle kommunikasjonsnettverk, fører vår verden til en stor utfordring som truer individers fysiske og mentale helse. Utfordringen er overbruk og misbruk av teknologien.

Derfor kan det ifølge eksisterende studier sies at livsstil har en betydelig innflytelse på menneskers fysiske og mentale helse. Det er forskjellige former for slike påvirkninger. Reformasjon av denne usunne livsstilen er en forebyggende faktor for å redusere frekvensen av genetiske sykdommer. I noen land er forbruk av narkotika en en del av usunn livsstil. Iran er et av de 20 landene som bruker mest medisiner. De foretrekker medisinering framfor annen intervensjon. Videre bruker de i 15–40% av tilfellene medisiner uten resept. Smertestillende, øyedråper og antibiotika har høyest forbruk i Iran. Mens medisiner som antibiotika har en negativ effekt på immunforsvaret, vil ikke antibiotika være effektive i behandlingen hvis individet vil bli påvirket av infeksjon. Samlet sett vil 10 prosent av de som overforbruker, oppleve alvorlige komplikasjoner som resistens. Noen ganger er legemiddelallergi så alvorlig at den kan forårsake død.

Livsstilsvariabler som påvirker helsen, kategoriseres i noen ting:

Kosthold og kroppsmasseindeks (BMI): Kosthold er den største faktoren i livsstil og har et direkte og positivt forhold til helsen. Dårlig kosthold og dets konsekvenser som fedme er det vanlige sunne problemet i urbane samfunn. Usunn livsstil kan måles med BMI. Urban livsstil fører til ernæringsproblemer som å bruke hurtigmat og dårlig mat, og øke kardiovaskulær problemer.

Trening: For å behandle generelle helseproblemer er øvelsen inkludert i livsstil. Den kontinuerlige treningen sammen med et sunt kosthold øker livskvalitet og bedrer helsen. Noen studier understreker forholdet mellom aktiv livsstil og lykke.

Søvn: En av grunnlagene for et sunt liv er søvn. Søvnforstyrrelser har flere sosiale, psykologiske, økonomiske og sunne konsekvenser. Livsstil kan påvirke søvn og søvn har en klar innflytelse på mental og fysisk helse.

Seksuell oppførsel: Normal sexforhold er nødvendig i et sunt liv. Dysfunksjon i kjønnsrelasjonen er problemet i de fleste samfunn, og det har en betydelig effekt på mental og fysisk helse. Det kan sies at dysfunksjonell kjønnsrelasjon kan føre til ulike familieproblemer eller kjønnsrelaterte sykdommer som AIDS.

Rusmisbruk: Avhengighet betraktes som en usunn livsstil. Røyking og bruk av andre stoffer kan føre til ulike problemer; hjerte- og karsykdommer, astma, kreft, hjerneskade.

Medisinmisbruk: Det er en vanlig form for bruk av medisiner i Iran, og det blir sett på som en usunn livsstil. Usunn oppførsel ved bruk av medisiner er som følger: egenbehandling, deling av medisiner, bruk av medisiner uten resept, forskrivning av for mange medisiner, forskrivning av det store antallet av hvert legemiddel, unødvendige medisiner, tilsidesettelse av motstridende medisiner, ignorering av skadelige effekter av narkotika, å ikke forklare effekten av narkotika.

Anvendelse av moderne teknologi: Avansert teknologi forenkler menneskers liv. Misbruk av teknologi kan føre til ubehagelige konsekvenser. For eksempel kan bruk av datamaskiner og andre enheter frem til midnatt påvirke søvnmønsteret og forstyrre søvnen. Avhengighet til å bruke mobiltelefon er relatert til depresjonssymptomer.

Rekreasjon: Fritidstid er en faktor i livsstil. Forsømmelse av fritid kan medføre negative konsekvenser. Med uorganisert planlegging og usunn fritid kan det påvirke helsen til folk.

Utdanning: Å ha utdanning som en faktor i livsstilen kan føre til bedre fysisk og mental helse. For eksempel er forekomsten av demens, som Alzheimers sykdom, lavere hos utdannede mennesker. Utdanning kan redusere prosessen med demens.

Relaterte artikler:

Hva er sunn livsstil

Hva er livsstilssykdommer

Om forfatteren