Konvertere fart i km per minutt til km/t

min
s
Distanse Resultater
Cooper test
400 m
800 m
1000 m
3000 m
5 km
10 km
Halvmaraton (21,097.5 m)
30 km
Maraton (42,195 m)
Distanse Runde

Kalkulere farten ved å bruke distanse og tiden du løp eller gikk på

km
t
min
s
Distanse Resultater
Cooper test
400 m
800 m
1000 m
3000 m
5 km
10 km
Halvmaraton (21,097.5 m)
30 km
Maraton (42,195 m)
Distanse Runde